Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Nedan ser du vilka inom initiativ vi söker fler medlemmar, vad vi jobbar med och vad det innebär samt självklart vem du ska kontakta om du är intresserad av att veta mer. 

Effektinitiativet 

2020 startade Sveriges Annonsörer det vi kallar Effektinitiativet. Här samlas marknadsförare, experter, forskare, byråer och medier för att driva och synliggöra effektfrågan. Arbetet består i att ta fram fakta och bygga kunskap samt skapa vägledning och verktyg för att marknadsföring ska tydliggöra sitt affärsvärde och utvärderas som en investering i lönsam tillväxt. Sedan start har initiativet utvecklat effektguiderna Snacka om effekt, släppt flera rapporter och framför allt utvecklat en ny branschstandard, Effektsystemet med tillhörande certifiering.  Vi kommer nu fortsätta driva Effektinitiativet framåt och vi gör det i fyra arbetsgrupper – Strategi, Implementering, Mäta samt Kreativitet & Reklammiljöer. I Strategigruppen är fokus framåt att fortsätta skapa vägledning för hur man lyckas med sina strategier med en välgrundad nulägesanalys, i Implementeringsgruppen är fokus framåt på hur vi kan utveckla organisation, processer samt få bättre attention från ledningsgrupperna, I Mätagruppen fokuserar vi på fortsatt utveckling och tillämpning av Effektsystemet och i Kreativtet & Reklammiljöer samlar vi fakta som påvisar hur kreativitet och reklammiljöer påverkar effekten. Det är framför allt i grupperna Strategi, Implementering och Kreativitet & Reklammiljöer vi behöver fylla på. Vad innebär det då att vara med i Effektinitiativet? Vi har kommittémöten fyra gånger per år och därutöver ses arbetsgrupperna efter behov.  Utifrån dina möjligheter att engagera dig kan du anpassa tid och inriktning, men vi kan lova att du kommer få ett stort värde av att delta i arbetet.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta:

Hanna Riberdahl på [email protected]

Cross Media Measurement  

Cross Media Measurement initiativet samverkar med WFA – World Federation of Advertisers – syftet är att man ska veta hur många personer man har nått med sin kampanj och hur många gånger de har varit exponerade för annonserna cross-media. Problemet är att som köpare av annonser går det inte i dagsläget att jämföra annonsvisningar mellan olika mediaslag (samt i många fall inte heller i samma mediekategori. Initiativet syftar till att få en tydlig rapportering med bättre kontroll över medie- och annonsinvesteringar som man gör. Vi har i Fas1 kartlagt annonsmarknaden med vår modell – The Advertising Value Chain – som tydligt visar var annonser kan planeras och rapporteras i dagsläget. Nu i Fas två arbetar vi med att lösa Cross Media Measurement frågan och skapa en standard där man ska få korrekta jämförbara siffror från alla medier/plattformar i framtiden.

Vill ni också veta vad ni fick för era pengar när ni köpte annonser och vara med att lösa frågan med tydliga definitioner, standarder och transparant rapportering? Kontakta:

Peter Mackhé på [email protected]  

GARM Nordic – Global Alliance for Responsible Media 

Köper du annonser hos plattformarna i sociala medier och online-video och vill bli tryggare och säkrare var dina annonser exponeras. GARM ör en global standard för Brand Safety och Brand Suitability där alla stora plattformar har enats kring ett ramverk hur man kan filtrera var annonserna kommer exponeras.

Är du intresserad av frågor kring Brand Safety så finns möjligheten att gå med i och engagera dig i GARM Nordic? Kontakta:

Peter Mackhé på [email protected]  

CommToAct Planet 

Morgondagens marknadsföring kommer inte se ut som den gör idag. Hållbarhet i form av miljö och klimatpåverkan kommer vara en del av allt vårt arbete, från strategi, nyckeltal, produktion och medieköp.

Vill du vara en del av kommittén eller arbetsgrupperna som jobbar med att ta fram utbildande insatser, vägledning och standarder? Hjälpa marknadsförare att bli bättre på att driva den gröna omställningen i CommToAct Planet?

Vill du veta mer och engagera dig? Kontakta:

Karin Grohman på [email protected]

CommToAct People 

Kommunikation med en kreativ höjd som når alla människor och berör vill vi alla vara med och skapa. För att lyckas med detta måste våra företag fyllas av medarbetare med bred kompetens. En del av arbetet med social hållbarhet är helt enkelt att förstå hur vi kan hitta, rekrytera och behålla relevant talang. ​

En annan del är att skapa arbetsplatser och jobbsammanhang där folk trivs, får möjlighet att utvecklas och håller länge, både som kollegor och som människor.  ​

​Inom CommToAct People arbetar vi med social hållbarhet i två dimensioner: dels i hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt konkreta arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss. ​

Detta är ett initiativ att kroka arm – byråer, marknadsavdelningar, publicister och techplattformar – för att öka medvetenheten om social hållbarhet hos oss alla.

Vill du engagera dig och veta mer? Kontakta:

Hanna Riberdahl på [email protected]

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar