Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Välkommen till Sveriges Annonsörers årsmöte den 22 maj. För att kunna rösta på årsmötet måste du vara firmatecknare eller ha fått en fullmakt för det medlemsföretag som du företräder. Undertecknad fullmakt eller bevis på firmateckningsrätt tar du med dig till mötet. Här hittar du ett exempel på hur en fullmakt kan se ut.

Utöver ordinarie punkter på årsmötet ska vi även rösta om ändrade föreningsstadgar. Förslaget till ändrade stadgar har röstats igenom på extra årsmöte den 19 april men behöver även godkännas på ordinarie årsmöte 22 maj. Förslaget går att läsa i sin helhet i bifogade dokument:

Ändrade stadgar

Gamla och nya stadgar jämförelse


Läs gärna vår Verksamhetsberättelse 2023 här


Dag: onsdag 22 maj 2024
Plats: IOFFICE, Kungsgatan 60 i Stockholm

Agenda 22 maj 2024

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Fråga om årsmötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelse
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av valnämnd
 15. Förslag till beslut om ändrade stadgar – röstning nr 2
 16. Övriga frågor
Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer vinner internationellt pris på WFA President Award för Campus Marketing

Sveriges Annonsörer har återigen fått internationell erkännande genom att vinna det prestigefyllda WFA President Award för sitt banbrytande kunskapsprogram, Campus Marketing. Prisutdelningen ägde rum igår kväll och lyfter fram det betydande arbete som…

Siffrorna som visar att reklam är lönsamt

141 varumärken i 14 kategorier. Drygt 20 miljarder kronor i mediainvesteringar över tre år. 10 olika huvudmedier. 5 olika konsultgrupper. Det är svårt att inte bli imponerad av dataunderlaget som ligger till grund…

Green Claims direktivet – uppdatering från lagstiftningsprocessen

Vi har tidigare rapporterat om den föreslagna nya EU-lagen – Green claims direktivet. Eftersom det snarare är regel än undantag att ett ursprungligt förslag ändras innan det klubbas igenom som slutgiltigt tar denna…

CommToAct lanserar CommToAct People med fokus på social hållbarhet inom marknad- och kommunikationsbranschen

Nu lanseras CommToAct People, en sammanslutning av ledande byråer, marknadsavdelningar, publicister och tech plattformar som strävar efter att göra verklig skillnad inom marknad- och kommunikationsbranschen. Genom att sätta fokus på viktiga frågor som…
Fler artiklar