Vi har tidigare rapporterat om den föreslagna nya EU-lagen – Green claims direktivet. Eftersom det snarare är regel än undantag att ett ursprungligt förslag ändras innan det klubbas igenom som slutgiltigt tar denna artikel sikte på att uppdatera om vad som har hänt sedan vår senaste rapportering.  

Det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen innefattade i korthet 

  • kriterier för hur miljöpåståenden i textform eller i en miljömärkning ska underbyggas och kommuniceras.   
  • krav på att dessa påståenden förhandsgranskas av en ackrediterad tredjepart innan de används i marknadsföring.    
  • krav som miljömärkningssystem behöver uppfylla, såväl privata som offentliga.   

Sedan förslaget presenterades av kommissionen har EU-parlamentet och Europeiska unionens råd arbetat med att ta fram sina respektive ståndpunkter och det är så småningom dessa två institutioner som måste enas om en slutlig regeltext. EU-parlamentet presenterade den 12 mars 2024 sin ståndpunkt. I den kan vi se vissa skillnader i förhållande till kommissionens ursprungliga förslag, däribland en viss öppning till ett lite mindre långtgående krav på förhandsgranskning. EU-parlamentets ändringsförslag innefattar bland annat 

  • särskilda krav på hur påståenden relaterade till klimatkompensationer ska underbyggas. 
  • en möjlighet för EU-kommissionen att besluta om att vissa miljöpåståenden kan undantas från kravet på förhandsgranskning.  
  • att ett beslut om förhandsgodkännande som huvudregel ska lämnas inom 30 dagar.  

Nästa steg är att även rådet tar fram sin gemensamma ståndpunkt. Det är osäkert när vi kan förvänta oss att de slutliga reglerna är överenskomna och klubbade, men vi följer utvecklingen och arbetar aktivt för att de slutliga reglerna ska bli så bra som möjligt.  

Om ni har några frågor, funderingar eller synpunkter rörande förslaget är ni välkomna att höra av er till oss. 

Ulrika Wendt, jurist    
[email protected]    
Jakob Rönnerbäck, jurist    
[email protected]    

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer vinner internationellt pris på WFA President Award för Campus Marketing

Sveriges Annonsörer har återigen fått internationell erkännande genom att vinna det prestigefyllda WFA President Award för sitt banbrytande kunskapsprogram, Campus Marketing. Prisutdelningen ägde rum igår kväll och lyfter fram det betydande arbete som…

Siffrorna som visar att reklam är lönsamt

141 varumärken i 14 kategorier. Drygt 20 miljarder kronor i mediainvesteringar över tre år. 10 olika huvudmedier. 5 olika konsultgrupper. Det är svårt att inte bli imponerad av dataunderlaget som ligger till grund…

Välkommen på vårt årsmöte den 22 maj

Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

CommToAct lanserar CommToAct People med fokus på social hållbarhet inom marknad- och kommunikationsbranschen

Nu lanseras CommToAct People, en sammanslutning av ledande byråer, marknadsavdelningar, publicister och tech plattformar som strävar efter att göra verklig skillnad inom marknad- och kommunikationsbranschen. Genom att sätta fokus på viktiga frågor som…
Fler artiklar