Den 22 mars i år presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag till EU-lag – Green Claims direktivet. Förslaget innehåller regler som om de antas kommer att få stor betydelse för marknadsförare som använder sig av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Målet med direktivet är bland annat att minska greenwashing och att göra det enklare för konsumenten att göra val som snabbar på den gröna omställningen. Därutöver ska förslagen bland annat öka konkurrenskraften för aktörer som gör ansträngningar för att förbättra sina produkter och sin verksamhet ur ett miljömässigt perspektiv.  

Förslaget är än så länge endast ett förslag och det kommer att dröja innan det eventuellt blir gällande EU-lag och därmed lag i Sverige. I nästa steg kommer förslaget att behandlas av EU-parlamentet och Rådet. Även om förslaget så småningom antas kan det komma att ändras under lagstiftningsprocessens gång och få delvis andra skrivningar än det har i dag. 

Green Claims direktivet i korthet 

  • Förslaget innefattar kriterier för hur miljöpåståenden i textform eller i en miljömärkning ska underbyggas och kommuniceras.  
  • Förslaget ställer krav på att dessa påståenden och märkningar verifieras av en ackrediterad tredjepart innan de används i marknadsföring.   
  • Förslaget ställer krav som miljömärkningssystem behöver uppfylla, såväl privata som offentliga.  
  • Företag med färre än tio anställda och två miljoner euro i omsättning undantas som utgångspunkt från de flesta reglerna.  

Föreslaget är tänkt att komplettera direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet som ligger till grund för marknadsföringslagen. Av detta direktiv framgår det bland annat att marknadsföring inte får vilseleda. Även om påståenden godkänts enligt reglerna i Green Claims direktivet utesluter det inte att påståenden ifrågasätts i domstol och av myndighet utifrån reglerna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  

Även direktivet om otillbörliga affärsmetoder kan komma att ändras. Den 30 mars förra året lanserade EU-kommissionen ett förslag till ändringar vilka, om de träder i kraft, även dessa kommer att påverka användningen av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Vi kommer att bevaka den fortsatta utvecklingen och utvärdera på vilket sätt det kan komma att påverka våra medlemmar.  

Läs mer om förslaget på EU-kommissionens webbplats här

 Läs förslaget i sin helhet här

Förlaget har nu publicerats på svenska. Vi arbetar aktivt med att ta fram ett remissyttrande som ska ges in senast den 14 augusti.

Om ni har några frågor, funderingar eller synpunkter rörande förslaget är ni välkomna att höra av er till oss.

Ulrika Wendt, Sveriges Annonsörer, [email protected]  

Jakob Rönnerbäck, Sveriges Annonsörer, [email protected]   

Relaterade artiklar

Stor granskning av influencer marketing inom EU – kritik riktas mot annonsering 

Hur använder ditt företag influencers? Har du koll på reglerna? I en nyligen gjord granskning inom EU framkommer att bara en av fem influencers redovisar att deras inlägg är reklam. Konsumentverket har tillsammans…

Digital Markets Act – Nyheter för marknadsförare 

Den 6 mars i år börjar Digital Markets Act (DMA) att gälla skarpt för de aktörer som beskrivs som grindvakter i regelverket och som EU-kommissionen utsåg under 2023. Reglerna träffar de största digitala…

Empowering consumers for the green transition – nya regler för miljöpåståenden antagna av parlamentet och rådet

Direktivet Empowering consumers for the green transition antogs idag den 20 februari 2024 av Europeiska rådet och har därmed antagits av såväl rådet som EU-parlamentet. Det nya direktivet introducerar en rad nya regler,…

Kommunikation som skapat effekt – här är vinnarna i 100-wattaren 2023

Under torsdagen den 8 februari korades vinnarna i 100-wattaren 2023 vid en festfylld kväll i Stockholms stadshus. Kvällen leddes av Kristian Luuk och Daniel Hallberg och bjöd på underhållning av Isaac and The Soul…
Fler artiklar