Den 22 mars i år presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag till EU-lag – Green Claims direktivet. Förslaget innehåller regler som om de antas kommer att få stor betydelse för marknadsförare som använder sig av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Målet med direktivet är bland annat att minska greenwashing och att göra det enklare för konsumenten att göra val som snabbar på den gröna omställningen. Därutöver ska förslagen bland annat öka konkurrenskraften för aktörer som gör ansträngningar för att förbättra sina produkter och sin verksamhet ur ett miljömässigt perspektiv.  

Förslaget är än så länge endast ett förslag och det kommer att dröja innan det eventuellt blir gällande EU-lag och därmed lag i Sverige. I nästa steg kommer förslaget att behandlas av EU-parlamentet och Rådet. Även om förslaget så småningom antas kan det komma att ändras under lagstiftningsprocessens gång och få delvis andra skrivningar än det har i dag. 

Green Claims direktivet i korthet 

  • Förslaget innefattar kriterier för hur miljöpåståenden i textform eller i en miljömärkning ska underbyggas och kommuniceras.  
  • Förslaget ställer krav på att dessa påståenden och märkningar verifieras av en ackrediterad tredjepart innan de används i marknadsföring.   
  • Förslaget ställer krav som miljömärkningssystem behöver uppfylla, såväl privata som offentliga.  
  • Företag med färre än tio anställda och två miljoner euro i omsättning undantas som utgångspunkt från de flesta reglerna.  

Föreslaget är tänkt att komplettera direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet som ligger till grund för marknadsföringslagen. Av detta direktiv framgår det bland annat att marknadsföring inte får vilseleda. Även om påståenden godkänts enligt reglerna i Green Claims direktivet utesluter det inte att påståenden ifrågasätts i domstol och av myndighet utifrån reglerna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  

Även direktivet om otillbörliga affärsmetoder kan komma att ändras. Den 30 mars förra året lanserade EU-kommissionen ett förslag till ändringar vilka, om de träder i kraft, även dessa kommer att påverka användningen av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Vi kommer att bevaka den fortsatta utvecklingen och utvärdera på vilket sätt det kan komma att påverka våra medlemmar.  

Läs mer om förslaget på EU-kommissionens webbplats här

 Läs förslaget i sin helhet här

Förlaget har nu publicerats på svenska. Vi arbetar aktivt med att ta fram ett remissyttrande som ska ges in senast den 14 augusti.

Om ni har några frågor, funderingar eller synpunkter rörande förslaget är ni välkomna att höra av er till oss.

Ulrika Wendt, Sveriges Annonsörer, [email protected]  

Jakob Rönnerbäck, Sveriges Annonsörer, [email protected]   

Relaterade artiklar

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.

”Today’s best” från Cannes med Hanna Riberdahl

Cannes Lions 2024 är i gång (17-21 juni). Vd Hanna Riberdahl och eventansvarig Ulrika Strallhofer är på plats och rapporterar "dagens bästa" ur marknadsförarens perspektiv.

Får konst visas i reklam?

Det är inte helt ovanligt att konstverk används i reklammaterial. Men hur får man som marknadsförare använda upphovsrättsligt skyddad konst i marknadsföring? Den frågan reder vi ut i denna artikel. Tillsammans med Konstnärernas…
Fler artiklar