Den 22 mars i år presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag till EU-lag – Green Claims direktivet. Förslaget innehåller regler som om de antas kommer att få stor betydelse för marknadsförare som använder sig av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Målet med direktivet är bland annat att minska greenwashing och att göra det enklare för konsumenten att göra val som snabbar på den gröna omställningen. Därutöver ska förslagen bland annat öka konkurrenskraften för aktörer som gör ansträngningar för att förbättra sina produkter och sin verksamhet ur ett miljömässigt perspektiv.  

Förslaget är än så länge endast ett förslag och det kommer att dröja innan det eventuellt blir gällande EU-lag och därmed lag i Sverige. I nästa steg kommer förslaget att behandlas av EU-parlamentet och Rådet. Även om förslaget så småningom antas kan det komma att ändras under lagstiftningsprocessens gång och få delvis andra skrivningar än det har i dag. 

Green Claims direktivet i korthet 

  • Förslaget innefattar kriterier för hur miljöpåståenden i textform eller i en miljömärkning ska underbyggas och kommuniceras.  
  • Förslaget ställer krav på att dessa påståenden och märkningar verifieras av en ackrediterad tredjepart innan de används i marknadsföring.   
  • Förslaget ställer krav som miljömärkningssystem behöver uppfylla, såväl privata som offentliga.  
  • Företag med färre än tio anställda och två miljoner euro i omsättning undantas som utgångspunkt från de flesta reglerna.  

Föreslaget är tänkt att komplettera direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet som ligger till grund för marknadsföringslagen. Av detta direktiv framgår det bland annat att marknadsföring inte får vilseleda. Även om påståenden godkänts enligt reglerna i Green Claims direktivet utesluter det inte att påståenden ifrågasätts i domstol och av myndighet utifrån reglerna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  

Även direktivet om otillbörliga affärsmetoder kan komma att ändras. Den 30 mars förra året lanserade EU-kommissionen ett förslag till ändringar vilka, om de träder i kraft, även dessa kommer att påverka användningen av miljöpåståenden och miljömärkningar.  

Vi kommer att bevaka den fortsatta utvecklingen och utvärdera på vilket sätt det kan komma att påverka våra medlemmar.  

Läs mer om förslaget på EU-kommissionens webbplats här

 Läs förslaget i sin helhet här  

Om ni har frågor, vänligen kontakta:  

Ulrika Wendt, Sveriges Annonsörer, [email protected]  

Jakob Rönnerbäck, Sveriges Annonsörer, [email protected]   

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.
Fler artiklar