Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital Services Act  

DSA är en ny EU-rättslig lagstiftning som antogs hösten 2022. Reglerna har nu börjat gälla för de som tidigare i år utsågs av EU-kommissionen som så kallade mycket stora onlineplattformar eller mycket stora onlinesökmotorer. Regelverket kommer så småningom att behöva beaktas även för andra typer av förmedlingstjänster än dessa två kategorier. För dessa andra börjar reglerna att gälla 17 februari 2024. Regelverket är utformat på så vis att reglerna kan skilja sig åt beroende på vilken typ av förmedlingstjänst det rör sig om.  

Läs EU-kommissionens pressmeddelande från tidigare i år med information om vilka som än så länge utsetts till mycket stora onlineplattformar eller mycket stora onlinesökmotorer: DSA: Very Large Online Platforms and Search Engines (europa.eu) 

Syftet med rättsakten är bland annat att de som använder plattformarna ska få en bättre och tryggare miljö. Den nya rättsakten ska komma tillrätta med nuvarande problem gällande näthat, desinformation och annat skadligt innehåll som idag kan dyka upp på de stora onlineplattformarna. Som användare ska det bli enkelt att rapportera olagligt innehåll.  

De nya reglerna innebär bland annat också att plattformarna ska omforma sina system så att de säkrar en hög nivå av personlig integritet och säkerhet samt ge bättre skydd för minderåriga. Reklam riktad mot barn med profilering kommer inte längre vara tillåtet.  Annonser som baserats på känsliga uppgifter om användaren (som etniskt ursprung, politiska åsikter eller sexuell läggning) skall inte heller få visas.  

Det tillkommer även krav på att onlineplattformar ska tydliggöra att reklam är reklam och onlineplattformarna ska vidare tillhandahålla information om bland annat vem som är annonsör. De största onlineplattformarna och sökmotorerna ska därutöver även upprätta kataloger i deras onlinegränssnitt där annonser som visats på plattformarna ska finnas tillgängliga och sökbara under ett år efter att annonserna slutat att visas.  

Läs mer om Digital Services Act här: The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment (europa.eu) 

Har ni några frågor kontakta våra jurister: 

Ulrika Wendt
[email protected]  
Jakob Rönnerbäck
[email protected]   

Eller vår Medieexpert: 

Peter Mackhé
[email protected]  

Relaterade artiklar

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar