Den 10 juli i år fattade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar av personuppgifter till organisationer i USA som ingår i ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan göras på ett enklare sätt utan att behöva kompletteras av ytterligare så kallade skyddsåtgärder.  

Bakgrunden till det nya beslutet är att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade kommissionens tidigare beslut om adekvat skyddsnivå som byggde på ett ramverk som kallas Privacy Shield och som EU och USA tidigare kommit överens om. Sedan dess har aktörer som velat överföra personuppgifter till USA behövt använda sig av betydligt mer komplicerade tillvägagångssätt än tidigare. I kölvattnet av EU-domstolens dom har USA och EU-kommissionen tagit fram ett nytt ramverk för överföring av personuppgifter som är tänkt att adressera de brister som EU-domstolen uppmärksammade i sitt ogiltigförklarande av den tidigare överenskommelsen Privacy Shield. Det är nu detta nya ramverk som ligger till grund för beslutet om adekvat skyddsnivå för USA.  

Läs mer om beslutet i EU-kommissionens pressmeddelande: Beslut om adekvat skydd för säkra uppgiftsflöden mellan EU och USA (europa.eu) 

Ta del av listan på organisationer som ingår i EU-US Data Privacy Framework: Digital Privacy Framework (dataprivacyframework.gov) 

Läs mer om adekvat skyddsnivå på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: Adekvat skyddsnivå | IMY 

Har du frågor? 

Ulrika Wendt, jurist  

[email protected]   

Jakob Rönnerbäck, jurist 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer 100 år – hur allting började

Vi befinner oss i Sverige under mellankrigstiden. Regeringen har precis givit Radiotjänst monopol på alla radiosändningar i landet. Samtidigt ökar filmintresset hos gemene man. Ljudfilmen ska snart slå igenom och inleda det glada…

Sommarläsning! Facit från Cannes: kreativitet, långsiktighet, fokus och mångfald ger resultat

Det är förstås inte förvånande att kreativiteten var i centrum under Cannes Lions. Många av seminarierna pekade också tydligt på affärsresultaten av högkreativ reklam. För det handlar ju om att skapa effekt, underströk…

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.
Fler artiklar