Den 10 juli i år fattade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar av personuppgifter till organisationer i USA som ingår i ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan göras på ett enklare sätt utan att behöva kompletteras av ytterligare så kallade skyddsåtgärder.  

Bakgrunden till det nya beslutet är att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade kommissionens tidigare beslut om adekvat skyddsnivå som byggde på ett ramverk som kallas Privacy Shield och som EU och USA tidigare kommit överens om. Sedan dess har aktörer som velat överföra personuppgifter till USA behövt använda sig av betydligt mer komplicerade tillvägagångssätt än tidigare. I kölvattnet av EU-domstolens dom har USA och EU-kommissionen tagit fram ett nytt ramverk för överföring av personuppgifter som är tänkt att adressera de brister som EU-domstolen uppmärksammade i sitt ogiltigförklarande av den tidigare överenskommelsen Privacy Shield. Det är nu detta nya ramverk som ligger till grund för beslutet om adekvat skyddsnivå för USA.  

Läs mer om beslutet i EU-kommissionens pressmeddelande: Beslut om adekvat skydd för säkra uppgiftsflöden mellan EU och USA (europa.eu) 

Ta del av listan på organisationer som ingår i EU-US Data Privacy Framework: Digital Privacy Framework (dataprivacyframework.gov) 

Läs mer om adekvat skyddsnivå på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: Adekvat skyddsnivå | IMY 

Har du frågor? 

Ulrika Wendt, jurist  

[email protected]   

Jakob Rönnerbäck, jurist 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…

Nu börjar Digital Services Act att gälla för de största plattformarna – ger användare bättre trygghet och transparens 

Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital…
Fler artiklar