Den 10 juli i år fattade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar av personuppgifter till organisationer i USA som ingår i ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan göras på ett enklare sätt utan att behöva kompletteras av ytterligare så kallade skyddsåtgärder.  

Bakgrunden till det nya beslutet är att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade kommissionens tidigare beslut om adekvat skyddsnivå som byggde på ett ramverk som kallas Privacy Shield och som EU och USA tidigare kommit överens om. Sedan dess har aktörer som velat överföra personuppgifter till USA behövt använda sig av betydligt mer komplicerade tillvägagångssätt än tidigare. I kölvattnet av EU-domstolens dom har USA och EU-kommissionen tagit fram ett nytt ramverk för överföring av personuppgifter som är tänkt att adressera de brister som EU-domstolen uppmärksammade i sitt ogiltigförklarande av den tidigare överenskommelsen Privacy Shield. Det är nu detta nya ramverk som ligger till grund för beslutet om adekvat skyddsnivå för USA.  

Läs mer om beslutet i EU-kommissionens pressmeddelande: Beslut om adekvat skydd för säkra uppgiftsflöden mellan EU och USA (europa.eu) 

Ta del av listan på organisationer som ingår i EU-US Data Privacy Framework: Digital Privacy Framework (dataprivacyframework.gov) 

Läs mer om adekvat skyddsnivå på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: Adekvat skyddsnivå | IMY 

Har du frågor? 

Ulrika Wendt, jurist  

[email protected]   

Jakob Rönnerbäck, jurist 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Stor granskning av influencer marketing inom EU – kritik riktas mot annonsering 

Hur använder ditt företag influencers? Har du koll på reglerna? I en nyligen gjord granskning inom EU framkommer att bara en av fem influencers redovisar att deras inlägg är reklam. Konsumentverket har tillsammans…

Digital Markets Act – Nyheter för marknadsförare 

Den 6 mars i år börjar Digital Markets Act (DMA) att gälla skarpt för de aktörer som beskrivs som grindvakter i regelverket och som EU-kommissionen utsåg under 2023. Reglerna träffar de största digitala…

Empowering consumers for the green transition – nya regler för miljöpåståenden antagna av parlamentet och rådet

Direktivet Empowering consumers for the green transition antogs idag den 20 februari 2024 av Europeiska rådet och har därmed antagits av såväl rådet som EU-parlamentet. Det nya direktivet introducerar en rad nya regler,…

Kommunikation som skapat effekt – här är vinnarna i 100-wattaren 2023

Under torsdagen den 8 februari korades vinnarna i 100-wattaren 2023 vid en festfylld kväll i Stockholms stadshus. Kvällen leddes av Kristian Luuk och Daniel Hallberg och bjöd på underhållning av Isaac and The Soul…
Fler artiklar