Konsumentverket publicerade tidigare i oktober ett rättsligt ställningstagande. Ställningstagandet rör den nya prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen som kom 2022. Med anledning av det har Konsumentverket gjort en översyn av sin vägledning om prisinformation. Vägledningen är nu uppdaterad och finns att läsa på Konsumentverkets webbplats

Konsumentverket genomförde under oktober och november en särskild granskning av efterlevnaden av prisnedsättningsregeln. Resultatet av granskningen har nu kommit och Konsumentverket konstaterar ett utbrett prisfusk hos e-handelsföretag. Enligt granskningen är det sju av tio e-handelsbolag som inte följer lagen när de lockar med sänkta priser. Som ett resultat av granskningen kommer Konsumentverket nu att inleda drygt 70 tillsynsärenden mot bolag som brutit mot bestämmelser i prisinformationslagen och marknadsföringslagen. Sveriges Annonsörer kommer att ta del av granskningen och följa de pågående tillsynsärendena.  

Konsumentverkets pressmeddelande om resultet av granskningen kan läsas här

Granskningen kan läsas här

Har ni som medlemmar några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.  

Ulrika Wendt, jurist 
[email protected] 

 
Jakob Rönnerbäck, jurist 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer 100 år – hur allting började

Vi befinner oss i Sverige under mellankrigstiden. Regeringen har precis givit Radiotjänst monopol på alla radiosändningar i landet. Samtidigt ökar filmintresset hos gemene man. Ljudfilmen ska snart slå igenom och inleda det glada…

Sommarläsning! Facit från Cannes: kreativitet, långsiktighet, fokus och mångfald ger resultat

Det är förstås inte förvånande att kreativiteten var i centrum under Cannes Lions. Många av seminarierna pekade också tydligt på affärsresultaten av högkreativ reklam. För det handlar ju om att skapa effekt, underströk…

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.
Fler artiklar