Konsumentverket publicerade tidigare i oktober ett rättsligt ställningstagande. Ställningstagandet rör den nya prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen som kom 2022. Med anledning av det har Konsumentverket gjort en översyn av sin vägledning om prisinformation. Vägledningen är nu uppdaterad och finns att läsa på Konsumentverkets webbplats

Konsumentverket genomförde under oktober och november en särskild granskning av efterlevnaden av prisnedsättningsregeln. Resultatet av granskningen har nu kommit och Konsumentverket konstaterar ett utbrett prisfusk hos e-handelsföretag. Enligt granskningen är det sju av tio e-handelsbolag som inte följer lagen när de lockar med sänkta priser. Som ett resultat av granskningen kommer Konsumentverket nu att inleda drygt 70 tillsynsärenden mot bolag som brutit mot bestämmelser i prisinformationslagen och marknadsföringslagen. Sveriges Annonsörer kommer att ta del av granskningen och följa de pågående tillsynsärendena.  

Konsumentverkets pressmeddelande om resultet av granskningen kan läsas här

Granskningen kan läsas här

Har ni som medlemmar några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.  

Ulrika Wendt, jurist 
[email protected] 

 
Jakob Rönnerbäck, jurist 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Stor granskning av influencer marketing inom EU – kritik riktas mot annonsering 

Hur använder ditt företag influencers? Har du koll på reglerna? I en nyligen gjord granskning inom EU framkommer att bara en av fem influencers redovisar att deras inlägg är reklam. Konsumentverket har tillsammans…

Digital Markets Act – Nyheter för marknadsförare 

Den 6 mars i år börjar Digital Markets Act (DMA) att gälla skarpt för de aktörer som beskrivs som grindvakter i regelverket och som EU-kommissionen utsåg under 2023. Reglerna träffar de största digitala…

Empowering consumers for the green transition – nya regler för miljöpåståenden antagna av parlamentet och rådet

Direktivet Empowering consumers for the green transition antogs idag den 20 februari 2024 av Europeiska rådet och har därmed antagits av såväl rådet som EU-parlamentet. Det nya direktivet introducerar en rad nya regler,…

Kommunikation som skapat effekt – här är vinnarna i 100-wattaren 2023

Under torsdagen den 8 februari korades vinnarna i 100-wattaren 2023 vid en festfylld kväll i Stockholms stadshus. Kvällen leddes av Kristian Luuk och Daniel Hallberg och bjöd på underhållning av Isaac and The Soul…
Fler artiklar