Marknadsavdelningens aktiviteter ökar och många jobbar väldigt mycket, men endast fyra procent av marknadscheferna upplever att de arbetar effektivt. Välkommen till ett webinar där Kapero kommer berätta mer om den färska rapporten Marknadsavdelningen 2023.

Om dagens webinar

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget.

Här finns flera intressanta förbättringsområden visar Sveriges Annonsörer och Kaperos rapport MarknadsAvdelningen´23 som har undersökt marknadsavdelningarnas roll och ansvar i företagen idag.

Undersökningen inkluderar både B2B och B2C bolag och de som deltagit i undersökningen är marknadschefer, VDar och säljchefer, samt projektledare från reklam- och mediebyråer.

Nu har du möjlighet att höra Kapero berätta mer om hur marknadsavdelningens roll och ansvar ser ut idag och vad vi ser är viktiga förbättringsområden för framtidens marknadsavdelning.

Välkommen!

Det praktiska

Datum: 10 november 2023

Tid: kl 09:00-10:00

Plats: digitalt via Zoom, detta webinar är i samarbete med Kapero och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Detta webinar kommer inte att spelas in. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på i[email protected]

Här kan du ladda ner rapporten

Föreläsare

Kaj Johansson

Partner
Kapero

Emilia Sjögren Larsson

Managementkonsult
Kapero
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event