Webinar

Arkiv

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

5 principer för bättre B2B-tillväxt och få CFO:n med på tåget

I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på…

Hur ska man tänka när man vill använda miljöpåståenden i sin marknadsföring?

Arla fälls av Patent- och marknadsdomstolen för sin användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på sina mjölkförpackningar. I detta webinar får du höra mer om hur domstolen har resonerat och vilka lärdomar vi…

Affärsdrivande marknadsföring med content marketing

Inspiration och mer information om hur processer och verktyg hjälper dig att jobba effektivt, och hur content stöttar hela kundresan. Detta webinar är i samarbete med B2B-byrån Crescando.

Hållbarhet som säljer och ger effekt

Många företag berättar om hur viktiga de 17 globala målen för hållbarhet är för dem, men samtidigt vet väldigt få hur viktiga dessa är för deras kunder och vad konsumenter verkligen förväntar sig…

Färsk årsrapport om Medietrender 2022

Syftet med detta webinar är att ge information med de viktigaste siffrorna från mediemarknaden. Vi belyser vilka faktorer som påverkar förändringarna och vilka trender vi ser. Årsrapporten går att ladda ner i sin…

Vikten av Brand Distinctiveness

I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.

Marknadsföring i lågkonjunktur – så här gör du!

I detta webinar kommer Erik Modig och Arash Gilan ge dig tips, insikter och en starkare grund att stå på när du fattar beslut som rör din verksamhet de kommande åren.

WFA Spotlight: Stronger relationships produce stronger results – the proof

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA Spotlight: The Next Big Bets

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA Spotlight: Navigating global media demand and pricing – 2023 & beyond

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA Spotlight: Global Agency Remuneration Trends

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

A closer look at Audience Measurement

Audience measurement is in constant evolution as it adapts to an increasingly cross-platform ecosystem driven by fragmented viewing patterns across media channels

WFA: The Economist’s predictive look to 2023 with Tom Standage

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Hör TikTok, Meta, Google och WFA prata om arbetet mot skadligt innehåll på digitala plattformar

GARM Nordic (Global Alliance for Responsible Media) - för första gången går annonsörer, intresseorganisationer, medieföretag och representanter från de största digitala plattformarna i Norden samman i en kraftsamling mot skadligt och hatiskt innehåll och…

WFA – Spotlight: Consumer insights through a diversity and inclusion lens

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

WFA – Spotlight: Go faster with less

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Eftervalsanalys av den digitala valrörelsen – hur kan du utnyttja den öppna datan?

Sveriges Annonsörer och SWEDMA bjuder in till webinar ”Eftervalsanalys av den digitala valrörelsen” med Whispr Group som kommer göra en summering och dela en unik analys av hur den digitala valrörelsen sett ut…