Styrelse 2021

Pressmeddelande 21 maj 2021

Michael Grimborg, CMO på Synsam, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar fyra nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 20 maj 2021. Avgående ordförande, Leif Börjesson, fortsätter att vara styrelsemedlem.

– Jag är hedrad över uppdraget och tackar för förtroendet från medlemmarna. Vi i styrelsen är redo att ta oss an Sveriges marknadsförares branschgemensamma frågor och utmaningar med full kraft. Det finns mycket att göra men vi är på god väg. En viktig nyckel för att vi ska lyckas är ett nära samarbete med andra branschorganisationer, byråer och medier och jag ser fram emot att jobba tillsammans för en positiv förändring, säger Michael Grimborg, ny ordförande i Sveriges Annonsörer.

De fyra nya styrelsemedlemmarna är:
Josefin Lundmark, Marketing Director, ICA
Lena Strand
, Head of Marketing, Folksam
Linus Almqvist
, Director of Marketing & Communications, Ramboll
Stina Sandell, Executive Vice President Sustainability and Communications, Holmen

Styrelsens ambition är att fokusera på följande prioriterade områden under de närmaste åren:

Ökad transparens i medieköp
Genom initiativet Cross Media Measurement intensifierar vi arbetet med att öka transparensen i medieköp på global och lokal nivå. Under 2021 kommer vi att göra en fullständig kartläggning av hur annonsköp och annonsvisningar rapporteras i Sverige. Målsättningen är att marknadsförare ska kunna jämföra sina medieinvesteringar mellan olika kanaler, medier och plattformar på ett bättre sätt än idag.

Dataetiska riktlinjer
Framtidens digitala marknadsföring kommer påverkas fundamentalt av regleringar i dataintegritet för att skydda konsumenten. Vi vet från forskningen att många marknadschefer menar att dataetik kommer att vara deras viktigaste fråga de närmaste fem åren. Samtidigt är det färre än hälften som idag har en policy för detta. Styrelsen i Sveriges Annonsörer anser att denna fråga behöver hanteras och tydliggöra både vad man får göra i form av lagstiftning och regleringar men även vad man bör göra i form av etiska riktlinjer.

Ökad effekt i marknadsinvesteringar
För att bryta trenden med allt sämre effekt av marknadsinvesteringar kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med frågan de kommande åren. Vi kommer att lansera en branschstandard för hur vi redovisar nyttan och effekterna av marknadsföring. Med den som grund ska vi tydligare påvisa kopplingen mellan marknadsföringsinsatserna och affärsvärdet som dessa skapar. Detta är kritiskt för att företagsledningar ska se marknadsföringen som en investering i tillväxt, och inte enbart som en kostnad. En standard ska också stärka samarbetet mellan köpare och byråer så att vi får en gemensam målbild att jobba mot.

Proaktivitet i etiska frågor
Det finns många områden inom marknadsföringen där utvecklingen går snabbt. Men den marknadsrättsliga lagstiftningen hinner inte alltid utvecklas lika snabbt. Därför är det viktigt att branschen blir mer proaktiv i etiska marknadsföringsfrågor. I viktiga ämnen som hållbarhet och inkludering samt marknadsföring mot särskilt utsatta och känsliga grupper, exempelvis barn, behövs vägledande praxis och större ansvarstagande bland marknadsförare.

Samtliga medlemmar i Sveriges Annonsörers styrelse:
Gina Azaric, Telia
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer
Josefin Lundmark, ICA
Karolina Åhs, Plantagen
Leif Börjesson, Spring Wine & Spirits
Lena Strand, Folksam
Linus Almqvist, Ramboll
Michael Grimborg, Synsam, ordförande
Pernilla Oldmark, Transcom
Peter Jannerö, Zound Industries
Staffan Ekstam, McDonald’s
Stina Liljekvist, Skandia
Stina Sandell, Holmen

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Grimborg, ordförande Sveriges Annonsörer
[email protected], 0707-69 99 99

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer,
[email protected], 0702-29 66 90

Relaterade artiklar

“Varningslistan för illegala sajter” – dessa bör annonsörer undvika

Illegala sajter tjänar miljontals kronor genom reklam från annonser. Det är pengar som går rätt ner i brottslingarnas fickor. Det är även viktigt att illegala sajter inte ges reklamutrymme och på så sätt…

Vi har släppt 6 nya mikrokurser på Campus Marketing Online – plattformen för dig som vill lära dig mer om marknadsföring som ger effekt

Utöver det som ingår i medlemskapet erbjuder vi mikrokurser via vår digitala utbildningsplattform Campus Marketing Online. Våra mikrokurser är avsedda för individuella självstudier och är 15–20 minuter långa. Nu har vi släppt 6…

Nyhet! Marknadsinsikter i poddversion

I samarbete med Bauer Media och Vi hörs! släpper vi vår första podd. Hör Carin Fredlund prata långsiktig varumärkesvård med Bauer Medias försäljningsdirektör Johnny Strömgren och konceptutvecklare Anki Berglund. En gång per kvartal…

Hur ser det ut med mångfald, inkludering, jämställdhet och psykisk ohälsa i marknad- och kommunikationsbranschen?

Nu genomförs den globala studien som undersöker mångfald och inkludering i marknad- och kommunikationsbranschen av The World Federation of Advertisers (WFA) och European Associations of Communication Agencies (EACA). Sveriges Annonsörer går tillsammans med SWEDMA, KOMM, Sveriges…
Fler artiklar