WFA Webinar: A marketer’s guide to digital Ad Fraud

Som medlem i Sveriges Annonsörer bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers).
Obs! Webinars från WFA är alltid på engelska.

Description:

Since the WFA Compendium of Ad Fraud Knowledge for Media Investors was first published in 2016, digital ad fraud has continued to appear in many different forms and shows no sign of abating. Across bots, pixel stuffing, malicious apps, and more, Ad Fraud has evolved in such a way that it can impact every element of digital advertising, eroding media investment through.

Join Laura Quigley, SEA Managing Director – IAS, as she:

• provides an update on the widespread reach of the multibillion-dollar business of online advertising fraud
• demonstrates why this is detrimental for digital campaigns
• explains why it is business-critical for brands to combat digital ad fraud and how this can be done

This webinar will last 60 minutes including Q&A.

When:

10am CET, May 6

Please note: No recording or slides of this webinar will be shared.

Anmäl dig här

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event