Effektcertifiering och varför det är viktigt att certifiera sig. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Om utbildningen – 14/12 FULLBOKAT

 För att vi verkligen ska kunna öka effekten av vår marknadskommunikation är det viktigt att alla parter pratar samma språk och förstår grunderna i vad som skapar effekt och hur man mäter det – företagsledningar, marknadsförare, byråer, medier. Det är först när vi samlas kring en gemensam målbild och med samma definition som vi kan arbeta åt samma håll. Att påvisa att marknadskommunikationen skapar affärsvärde och effekt!

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i SWEDMA: 3000:- exkl moms/person
Medlem i Sveriges Mediebyråer: 3000:- exkl moms/person
Medlem i KOMM: 3000:- exkl moms/person
För icke medlemsföretag: 6000:- exkl moms/person

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Målet med branschstandard Effekt:

 • Öka effekten
  Kunna påvisa effekten av marknadskommunikationen för att bättre kunna argumentera för, utvärdera sin och utveckla marknadskommunikationen.
 • Gemensam grund
  Skapa en gemensam grund för definitioner för att förbättra samverkan mellan alla parter som deltar i utformningen av marknadskommunikationen.
 • Minska komplexiteten
  En tydlig vägledning av vilka som är de viktigaste KPI:erna att följa över tid för att skapa uthållighet.
 • Hitta balansen
  Ett verktyg för att kunna skapa rätt balans i marknadsföringen mellan lång- och kortsiktiga insatser.

Om certifieringen

Den här utbildningen kommer att ske digitalt via Zoom mellan kl 08.30-11.30. Efter genomförd utbildning kommer du få en länk till ett test. När du klarat testet blir du certifierad och erhåller ditt intyg.

Förkunskaper

Då det är mycket information att ta in under utbildningen så rekommenderar vi att du har tagit del av nedan material i förväg

 • Filminspelning med Mats Rönne och Hanna Riberdahl här
 • Läs mer om Effektsystemet här

Allmän information

Anmälan är bindande men din plats kan alltid överlåtas till en kollega. Max 10 personer från samma företag vid ett certifieringstillfälle. Vid avbokning mindre än 48 timmar före certifiering, debiterar vi hela deltagaravgiften.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Certifiering 14/12 är FULLBOKAT

Föreläsare

Mats Rönne

Effektexpert
Sveriges Annonsörer

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Certifiering: Effektsystemet för Offentlig Sektor 29 maj

Effektcertifiering för dig som jobbar inom offentlig sektor. Som medlem i Sveriges Annonsörer ingår certifieringen i medlemskapet. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att…

Certification in English: The Effectiveness System 2.0 – 8 May

New! Digital certification in English via Zoom with Mats Rönne. He will go through The Effectiveness System 2.0 and after the certification you will get access to the digital test.

Certifiering: Medieköpare 23 april

Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras. Genom att certifiera dig i Cross Media Measurement blir du…

Certifiering Marknadsföringsjuridik: Immaterialrätt och dataskydd

Certifiering i marknadsföringsjuridik sker vid två tillfällen och ingår i medlemskapet. Certifieringen vänder sig i första hand till dig som jobbar på marknadsavdelningen men även jurister som kommer i kontakt med marknads- och…
Fler event