För dig som redan är certifierad i Effektsystemet 1.0 erbjuder vi en kortare digital uppgradering på en timme där vi går igenom de förändringar som har gjorts i Effektsystemet.

Uppgradering till Effektcertifiering 2.0:

 I september 2021 lanserades en första version och i oktober 2023 Effektsystemet 2.0. Uppdateringarna i Effektsystemet 2.0 är gjorda utifrån insikter från de närmare 200 certifieringar vi har genomfört med företag i branschen men också utifrån ny forskning och nya rapporter.

Effektsystemet 2.0 utgår från 36 utvalda nyckeltal inom sex olika områden: media/investeringar, digitala mått, kommunikations-/kampanjmått varumärkesmått, affärsmått och relationsmått.

Nu erbjuder vi en kortare digital uppgradering för dig som redan har gått Effektsystemet 1.0 där vi går igenom de förändringar som har gjorts i Effektsystemet. Har du inte gått igenom Effektsystem 1.0, läs mer här.

Kostnad för uppgradering till 2.0
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i SWEDMA: 1500:- exkl moms/person
Medlem i Sveriges Mediebyråer: 1500:- exkl moms/person
Medlem i KOMM: 1500:- exkl moms/person
För icke medlemsföretag: 3000:- exkl moms/person
Privatperson: 3750:- inkl moms/person

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Målet med branschstandard Effekt:

 • Öka effekten
  Kunna påvisa effekten av marknadskommunikationen för att bättre kunna argumentera för, utvärdera sin och utveckla marknadskommunikationen.
 • Gemensam grund
  Skapa en gemensam grund för definitioner för att förbättra samverkan mellan alla parter som deltar i utformningen av marknadskommunikationen.
 • Minska komplexiteten
  En tydlig vägledning av vilka som är de viktigaste KPI:erna att följa över tid för att skapa uthållighet.
 • Hitta balansen
  Ett verktyg för att kunna skapa rätt balans i marknadsföringen mellan lång- och kortsiktiga insatser.

Om certifieringen

Den här uppdateringen inklusive test kommer att ske digitalt på Teams. Efter uppdateringen får du tillgång till det digitala testet. När du klarat testet är du certifierad i Effektsystemet 2.0 och erhåller ditt certifikat.

Målgrupp

Den här certifieringen är för dig som redan har gått Effektcertifiering 1.0 och vill uppgradera dina kunskaper. Har du inte gått igenom Effektcertifieringen, läs mer och anmäl dig här

Allmän information och villkor

Anmälan är bindande men din plats kan alltid överlåtas till en kollega. Max 10 personer från samma företag vid ett certifieringstillfälle. Uppdateringen ingår i medlemskapet för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

För icke medlemmar i Sveriges Annonsörer: Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifiering kan man överlåta sin plats till annan person på företaget eller flytta fram sin plats till valfritt ledigt tillfälle. Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före certifiering. Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före certifieringen.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Anmälan

Medlem i Sveriges Annonsörer, ingår i medlemskapet – anmäl dig här

Medlem i KOMM, Swedma eller Sveriges Mediebyråer, 1500:- exkl moms/person – anmäl dig här

Övriga, 3000:- exkl moms/person – anmäl dig här

Föreläsare

Hanna Riberdahl

VD
Sveriges Annonsörer

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Certifiering: Effektsystemet 2.0 19 september

Effektcertifiering för dig som inte redan är certifierad. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Certifiering: Effektsystemet för Offentlig Sektor 2 oktober

Effektcertifiering för dig som jobbar inom offentlig sektor. Som medlem i Sveriges Annonsörer ingår certifieringen i medlemskapet. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att…

Bli certifierad medieköpare 6 september

Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras.

Certification in English: The Effectiveness System 2.0 – 11 September

Digital certification in English via Teams with Mats Rönne. He will go through The Effectiveness System 2.0 and after the session you have can take the digital test and get certified and get…
Fler event