I detta webinar berättar LinkedIn B2B Institute mer om hur man får ett B2B varumärke att växa och vilka de grundläggande drivkrafterna är som ligger bakom tillväxt. Dessutom kommer du få tips på hur du får med dig företagets CFO.

About this webinar

Great marketing helps drive sustainable growth for companies.

In an effort to help B2B marketers sustainably grow their brands and careers, LinkedIn B2B Institute partnered with the Ehrenberg-Bass Institute to understand how B2B Brands Grow and what the fundamental drivers behind growth is.

During this webinar we will cover the 5 key principles Mental and Physical Availability, the Double Jeopardy Law, the Duplicate Purchase Law, B2B Brand Rejection and the 95-5 Rule.

We will also cover how you can partner with your CFO to build a trusted relationships within the business? We will touch upon some best practices on starting to have a common language and mindset to show the value of marketing.

Welcome!

The 5 key principles

  • Mental and Physical Availability – Why mental availability is so important.
  • The Double Jeopardy Law – Why customer acquisition determines both company growth and customer loyalty.
  • The Duplicate Purchase Law – Why buyers who buy small brands are also more likely to buy big as well, but the reverse is not true.
  • B2B Brand Rejection – Why lack of brand awareness is a much bigger problem than negative perception for a B2B brand.
  • The 95-5 Rule – Why to prioritize the 95% of ”out-market” buyers who pay a company future cash flows.

Dagens webinar via Zoom är i samarbete med LinkedIn och är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.  Detta webinar är på engelska.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Föreläsare

Jennifer Shaw-Sweet

EMEA Lead
LinkedIn B2B Institute

Göran Sällvin

Head of Nordics
LinkedIn Marketing Solutions
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Att prioritera i Effektsystemet!

Den här dagen kommer vi dyka ner i Effektsystemet guida dig med konkreta exempel hur du ska prioritera KPI:er i Effektsystemet och hur du målsätter och följer upp dessa på bästa sätt.

Vikten av Brand Distinctiveness

I detta webinar får du höra mer om varför det är kritiskt att särskilja sig från sina konkurrenter och varför Brand Distinctiveness, för många varumärken, är ett bättre tillvägagångssätt än differentiering.

WFA Spotlight: Stronger relationships produce stronger results – the proof

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.
Fler event