Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen. Den här gången kommer vi att diskutera de nya reglerna för marknadsföring med miljöpåståenden som nyligen antogs av Europeiska rådet.

Nätverksträff 22 mars:

Under den här träffen kommer vi att diskutera de nya reglerna för marknadsföring med miljöpåståenden som nyligen antogs av Europeiska rådet och därmed antagits av såväl rådet som parlamentet. 

Under nätverksträffen kommer vi att diskutera de största och viktigaste nyheterna. Vi ser fram emot att höra era inspel och reflektioner.   

För den som vill läsa lite mer om det nu antagna direktivet så heter det Empowering consumers for the green transition och en kort sammanfattning hittar du här

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Ulrika Wendt och Jakob Rönnerbäck.

Välkommen!

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet är att utbyta erfarenheter om juridiska frågor inom reklam- och marknadsjuridik.  Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Vi ses digitalt via Teams, nätverket börjar 9:00 och slutar senast kl 10:00. Efter anmälan (via formulär nedan) kommer du att få en kalenderkallelse med länk till Teams.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]


Att fundera på inför en nätverksträff

För att vi ska få ett bra utbyte på på nätverksträffarna vill vi gärna höra hur ni arbetar med det aktuella temat på era företag. Vad har ni för utmaningar och hur tänker ni i frågorna? Vilka involveras i frågorna hos er? Kanske har just du något särskilt som du vill dela med dig av. 

Föreläsare

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer

Jakob Rönnerbäck

Jurist
Sveriges Annonsörer

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event