Tillsammans med NoA Consulting har vi nu de första resultaten från den första rapporten i vår långsiktiga forskningssatsning om framgångsfaktorer för effekt. Under seminariet får du veta vad som utmärker de svenska kampanjer som haft allra störst effekt.

Om dagens webinar

Tillsammans med NoA Consulting har vi nu de första resultaten från den första rapporten i vår långsiktiga forskningssatsning om framgångsfaktorer för effekt. Du får veta vad som utmärker de svenska kampanjer som haft allra störst effekt.

Sedan 2020 har 100-wattaren ett nytt tävlingsformulär som ger oss unika möjligheter att dra slutsatser om vilken typ av marknadskommunikation som ger bäst effekt. 

Formuläret liknar det som ligger till grund för rapporterna av Les Binet och Peter Field (IPA Effectiveness Awards) som fått stort genomslag i bland marknadsförare över hela världen. 

Den här första analysen baseras på ca 200 bidrag som har tävlat i 100-wattaren 2020 och 2021. 

Under seminariet får du svar på hur kreativitet skapar mer effekt och vilka framgångsfaktorerna är när det gäller val av målgrupp, kanal och typ av budskap. Med fokus på både affärseffekter, beteendeeffekter och varumärkeseffekter.

Välkommen!

Det praktiska:

Detta webinar som är utan kostnad är via Zoom och är öppet för alla inom kommunikationsbranschen.

Vi öppnar dagens webinar ca fem minuter innan så att du har möjlighet att testa tekniken.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!

Föreläsare

Ph.D. Niklas Bondesson

docent i marknadsföring
NoA Consulting
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Den globala DEI-rapporten – Sverige

Hur står sig Sverige i förhållande till resten av världen i frågor som rör inkludering och medarbetares mående på arbetsplatsen? Välkommen till dagens dragning och panelsamtal där vi kommer djupdyka i nuläge, trender och tendenser…

Kommunikation som ger effekt. Ny rapport!

Vi vet sedan länge att marknadskommunikation är ett kraftfullt verktyg för att skapa affärsvärde, vilket mängder av forskningsstudier har bevisat. Men fortfarande ses marknadsinvesteringar av många som en kostnad och inte en investering…

WFA Spotlight: Spark more insights-driven decisions with generative AI

Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

CommToAct: De sex principerna – hur kan de hjälpa dig att undvika Greenhushing och Greenwashing?

Hur får och kan vi kommunicera miljöpåståenden på ett lagligt sätt och på ett sätt som gör att konsumenterna förstår våra miljöbudskap? I detta webinar kommer vi i initiativet CommToAct ge tips och…
Fler event