Tillsammans med NoA Consulting har vi nu de första resultaten från den första rapporten i vår långsiktiga forskningssatsning om framgångsfaktorer för effekt. Under seminariet får du veta vad som utmärker de svenska kampanjer som haft allra störst effekt.

Om dagens webinar

Tillsammans med NoA Consulting har vi nu de första resultaten från den första rapporten i vår långsiktiga forskningssatsning om framgångsfaktorer för effekt. Du får veta vad som utmärker de svenska kampanjer som haft allra störst effekt.

Sedan 2020 har 100-wattaren ett nytt tävlingsformulär som ger oss unika möjligheter att dra slutsatser om vilken typ av marknadskommunikation som ger bäst effekt. 

Formuläret liknar det som ligger till grund för rapporterna av Les Binet och Peter Field (IPA Effectiveness Awards) som fått stort genomslag i bland marknadsförare över hela världen. 

Den här första analysen baseras på ca 200 bidrag som har tävlat i 100-wattaren 2020 och 2021. 

Under seminariet får du svar på hur kreativitet skapar mer effekt och vilka framgångsfaktorerna är när det gäller val av målgrupp, kanal och typ av budskap. Med fokus på både affärseffekter, beteendeeffekter och varumärkeseffekter.

Välkommen!

Det praktiska:

Detta webinar som är utan kostnad är via Zoom och är öppet för alla inom kommunikationsbranschen.

Vi öppnar dagens webinar ca fem minuter innan så att du har möjlighet att testa tekniken.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!

Föreläsare

Ph.D. Niklas Bondesson

docent i marknadsföring
NoA Consulting
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

CommToAct: CSRD – vad innebär det för kommunikationsbranschen?

I detta webinar kommer vi att få höra mer om att EU genom det nya hållbarhetsdirektivet, Corporate Sustainability Reporting Directive, även kallat CSRD, bidrar till att spelplanen för hållbarhetsrapportering målas om. CommToAct är…

WFA Knowledge Spotlight: Content production 101

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…

WFA Knowledge Spotlight: Agency Performance Measurement

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…

WFA Spotlight: A Mid-Year Agency Roundup – Beyond the Surface

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du möjlighet att ta del av webinar och material från vår moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). I WFAs nätverk finns mer än 150 av världens största…
Fler event