Reklam kan vara fantastisk. Den kan ge ny information, skapa förändring och driva marknaden framåt. Men den kan också vara jobbig och störande. 2015 presenterade Simon Kemp från We Are Social och Jon Wilkins från Karmarma, reklamens sju dödssynder och trots att det redan hunnit hända en hel del inom reklamens värld, är dödssynderna alltjämt aktuella.

1. Ständigt närvarande

Konsumenter idag möter reklam överallt, när som helst. Är det inte från dig som annonsör så är det från din konkurrent. Studier visar att framförallt den ständiga närvaron av reklam är det man stör sig på, men även frekvens och längden av reklamavbrott som kontexten i vilken reklamen visas.

2. Störande

Konsumenter idag förväntar sig att företag anstränger sig maximalt för att deras marknadsföring inte ska störa eller irritera. Som marknadsförare måste vi bli bättre på att addera värde till den kontext som konsumenten associerar sig till, snarare än att uppfattas som ett störande ”avbrott”.

3. Olämplig

Som konsument är man inte alltid tillgänglig för reklam. Många företag och organisationer väljer idag fel tidpunkt eller fel målgrupp för sina budskap. Det kan vara rätt tidpunkt men fel kanal, eller rätt tidpunkt och fel målgrupp. ”Rätt budskap i rätt kanal till rätt målgrupp” är en regel som gäller än, med tillägget ”vid rätt tillfälle”. Läs gärna SDR:s insiktsrapport kring när kunden handlar här.

4. Falsk

I tider med fake news och fake data/stats är det viktigare än någonsin att vi som annonsörer berättar sanningen. Far du med osanning slår det garanterat tillbaka med full kraft.

5. Överdriven

När det kommer till reklam i printmedia har vi länge pratat om packningsgrad, alltså mängden annonser kontra redaktionellt innehåll. I TV och radio har även längden på reklamavbrott diskuterats länge. Men när vi alla numer är digitala har inte diskussionen kring packningsgrad och reklamlängd hängt med. Frekventa avbrott på en plattform eller kanal spiller över och skapar irritation kring ALL reklam. Även om du har ett grymt erbjudande eller har en jätterolig reklamfilm tappar den sin glans när man sett eller hört den flera gånger på kort tid.

6. Påträngande

Som annonsör finns det en skör balansgång mellan att vara personlig och bli privat. Ska man lyckas med sina riktade budskap behöver man veta var gränsen går. Idag finns det massa sätt att ta reda på relevant information om dina konsumenter- gör det, och agera smart därefter.

7. Dålig kvalitet

När kanalerna blir allt fler gäller det att reklamen blir allt bättre. Kvalitet framför kvantitet och värdefullt innehåll framför räckvidd och synlighet samt arbeta hårdare med att testa huruvida reklam är engagerande och adderar värde till målgruppen innan de ”sprids för vinden” är bra nycklar att ha med sig.

Av Tero Marjamäki

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar