Det här är en intervju med Tobias Franzén och Robin Hallgren från The Amazing Society (TAS). TAS startade för åtta år sedan. Sociala medier hade precis slagit igenom på allvar och utifrån det såg Tobias och Robin en stor möjlighet att skapa en byrå som skulle hjälpa företag att marknadsföra sig på de olika sociala plattformarna. Tobias är VD och Robin är ansvarig för paketering, innovation och affär på byrån.

Detta är blogginlägg nummer elva i en serie om olika annonsörers och byråers syn på utmaningar i dagens komplexa kommunikationslandskap.

Hur skulle ni beskriva TAS erbjudande? Vad betyder begreppet Social first, som ni använder?

Vårt erbjudande idag är en hybrid av reklambyrå, mediebyrå och innehållsproduktionsbyrå. Vi har det digitala och framförallt sociala medier som kärnan i vårt arbete, men vi har fått lära oss att arbeta med traditionella medier efter hand. Vi har gått från att vara en specialist till att vara mer en generalist.

När det gäller begreppet Social First så kommer det ur att vi för något år sedan fick uppdrag från våra kunder som var mer än bara Facebook, Youtube och liknande, Kunderna ville att vi skulle hjälpa till med hela deras kommunikationsbehov. Det ledde till att vi formulerade att vi hade vår utgångspunkt i sociala medier men vi la också till social hållbarhet, då vi hade blivit påverkade av det som hände i samhället, som flyktingkrisen, metoo och miljöfrågan. Därmed ville vi inkludera att vi också ville stå för en värderingsdriven kommunikation.

Vi vill ge tillbaka, göra någonting som skapar en större nytta för samhället, alltså vill vi hjälpa till med frågor som speglar samhället. Och vi behöver skapa en marknadsföring som människor vill ta del av. Vi vill hjälpa våra kunder med att skapa en smart marknadsföring med en värderingsdriven kommunikation.

Idag är vi på TAS 45 personer, jämnt fördelade på projekt- och produktionsledning, reklamproduktion och media.

Vad är det för ny typ av kommunikation som folk vill konsumera (som ni nämner på hemsidan)?

Med de digitala kanalerna så måste du vara relevant i din kommunikation annars så scrollas du bort direkt. Idag så har konsumenten lärt sig att ta snabbare beslut om man ska ta del av ett kommersiellt budskap eller inte. Det ställer större krav på relevans.

Ni vill förändra branschen – hur då?

Vi tror att vi har en del att tillföra genom kombinationen av vår kunskap om hur man distribuerar ett budskap och att vi tillsammans med andra byråer vill driva social hållbarhet. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och det vill vi samarbeta med våra kunder om.

Vad är den stora organisatoriska utmaningen för er?

En utmaning är att vi har vuxit fort och då ställs det krav på kontinuerlig utveckling och förändring. En annan är att förena reklam, produktion och media, vilket har varit vår framgång, men det krävs en kunskapsöverföring mellan dessa discipliner för att vi ska lyckas. En tredje utmaning är att vi måste hitta en snabbare form av samarbete med våra kunder.

Hur ser ni på dagens svenska kommunikation?

Vi tycker att den är väldigt bra. Vi är duktiga på historieberättande reklam med en kreativ höjd. Men kommunikationen på internet har historiskt bidragit till en väldigt pushig reklam. Det har blivit bättre men det har inte gått fort nog. Vi har en bit kvar där. Vi är övertygade om att det går att bygga ett varumärke i digitala kanaler till skillnad mot vad en del andra tycker. Det känns som det finns en agenda som driver att det inte går att bygga emotionell digital kommunikation.

Vad är bra kommunikation? Vad är den stora svårigheten?

Bra kommunikation är när man lyckas kombinera en långsiktig effekt med ett kortsiktigt resultat. Men svårigheten är att för varje dag som går så är en gammal sanning inte lika sann längre. Det sker en snabb utveckling av hur vi konsumerar reklam därför att medielandskapet förändras hela tiden.

Vad är kommunikationens viktigaste roll?

Att lösa kundens problem. Det kan vara att sälja nu eller bygga för fortsatt relevans i framtiden, eller en kombo av dessa.

Nämn några viktiga egenskaper hos en kund. Vad tycker ni generellt att kunder kan förbättra?

En viktig egenskap är engagemanget, att man vill skapa resultat. Och då krävs det lite mod för att lyckas driva förändring.
En sak som kunder kan förbättra är att sluta dela upp kommunikationen i analogt och digitalt.

Hur tror ni att Byråsverige ser ut om fem år?

Affärs- och managementkonsulter kommer fortsätta att köpa upp olika typer av konsulter. Kreativitet är en viktig faktor för kommunikationen men det finns många andra faktorer som påverkar framgång, och affärs- och managementkonsulter är bra på att sy ihop olika kompetenser. De är bättre på att lösa kundens totala affärsutmaning än en kommunikationsbyrå.

Kunden förväntar sig att deras partners inom marknadsföring och kommunikation ska kunna mer än en eller ett par olika discipliner. Alltså kommer en byrå behöva kunna mycket mer än idag.

En annan sak är att det finns för många specialister idag. Vi tror att antalet kanalspecialister kommer reduceras.

Hur tror ni att kundsamarbetena ser ut om fem år?

Samarbetena kommer vara mycket mer snabbrörliga. Nya samarbetsformer kommer hjälpa till att öka hastigheten för att lösa problemen. Vi kommer att ha lite mer flytande arbetsgrupper och onlinemöten kommer att öka.

Vi behöver jobba mer långsiktigt och tålmodigt men vi behöver också jobba mycket mer effektivt. Dagens möjligheter att kunna testa kommunikationen för att optimera den gör också att vi behöver komma närmare varandra och jobba snabbare tillsammans.

Det här är det elfte blogginlägget i en serie om olika annonsörers och byråers syn på utmaningar i dagens komplexa kommunikationslandskap, som exempelvis marknadsavdelningens uppdrag, kommunikationens uppgift, byråernas kompetens och roll, och hur samarbeten kan utvecklas.  Jag som genomför detta är Max Apéria, rådgivare på Sveriges Annonsörer sedan 15 år tillbaka.

Av Max Apéria
[email protected]

Max Apéria
Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar