Enligt analys- och konsultföretaget Regis årliga mätning ”Årets Byrå 2018” ligger bytesbenägenheten hos kunderna på en historisk låg nivå; 14 % funderar på att byta byrå. Det varierar så klart mellan disciplinerna men snittsiffran har sjunkit från tidigare över 20 %. Det är glädjande att denna siffra har sjunkit så pass mycket, tycker jag.

Det finns nämligen en uppfattning bland en del köpare av kommunikation och att det är bra att konkurrensutsätta sin byrå då och då, exempelvis ta in en annan byrå som får pitcha på en kampanj eller till och med att det är bra att byta byrå ganska ofta. Förklaringen till detta kan vara att man tycker det är bra att få in nytt blod, nya friska idéer, nya hungriga kreatörer som ska hjälpa en att lyckas med en bra kampanjidé.

Enligt mig är detta ett kortsiktigt synsätt präglat mer av en kund & leverantörsrelation och inte att samarbetet ska fungera som ett partnerskap mellan kund och byrå. Min erfarenhet är att den bästa och mest framgångsrika kommunikationen skapas på lång sikt, där kund och byrå löser kommunikationsproblem tillsammans, och delar på ansvaret för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Att ofta byta byrå blir dyrt. Det tar tid att skola in nya konsulter. Det blir ett hattande i kommunikationen och man tappar tempo. Det finns en större risk för att varumärket kommer tolkas på olika sätt med nya byråer ombord.

I ett nytt samarbete tar det tid att lära känna varandra. Byrån ska kanske lära sig en ny kategori, lära känna ett nytt företag, och framförallt så ska båda parter lära känna varandra som människor. Det tar tid, kanske uppåt ett år. Och sen tar det tid att tillsammans bygga en gemensam kunskap som man gör genom alla de kommunikationsaktiviteter som genomförs. Ju mer ni lär er tillsammans, desto effektivare kommer marknadskommunikationen att fungera.

Detta hänger också ihop med ett annat skäl till att ge ett samarbete tid och det är att byråns största drivkraft är att skapa framgång för er som kund, att ni tar nya marknadsandelar och skapar en bra lönsamhet. Det görs inte genom en kampanj eller två. Det tar längre tid än så.

För att lyckas skapa det här långsiktiga samarbetet som ska fungera som ett partnerskap, så behöver båda parter jobba med relationen, exempelvis hur arbetsprocessen fungerar, hur briefarbetet sker, hur feedbacken blir konstruktiv, hur utvärderingarna genomförs och används. Om parterna stämmer av detta frekvent, exempelvis en gång per halvår, så skapar man större förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och därmed en mer lönsam kommunikation.

Men självklart kan det finnas skäl till att bryta ett samarbete, exempelvis att parterna har olika syn på vad som behöver göras för att nå framgång.
Men för kunden skapas ingen lönsamhet genom ständiga byråbyten.

Av Max Apéria
[email protected]

Max Apéria

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar