Utbildning inom marknadsstrategi

För vem?

För dig som är ansvarig för utveckling eller implementering av marknadsstrategi i form av segmentering, targeting, re-targeting, personas, drivkraftsanalys, målgrupper, marknader, vertikaler etc. Kärt barn har många olika namn. Därmed finns det stor anledning att varje företag har minst en person som är insatt i att förstå skillnaderna och möjligheterna med de olika analyser som ryms under marknadsstrategin.

Allt inom marknadsstrategi syftar till att utvärdera vilka kunder vi ska fokusera våra resurser på. Målet är att uppnå högre effekt med samma insatser genom att rikta oss rätt och på rätt sätt.

Utbildningen är specifikt för dig som:

– ska ta fram en marknadsstrategi

– ska uppdatera existerande marknadsstrategi

– känner behovet att se över hur ni håller fokus på era mest lönsamma kunder

– vill skapa en strategi för hur ni hittar nya målgrupper

– vill veta vilka datapunkter som är av störst vikt för att kunna skapa personifierad kommunikation

– önskar klarhet kring alla olika begrepp såsom drivkraftsanalys, personas och segmentering och vad man använder vad till

Bli den som håller koll på hur ni växer och ta steget uppåt i organisationen!

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet här.

 

Om utbildningen

Varför behöver man gå det här programmet?

För att öka effekten av er marknadsföring. Marknadsstrategi är relevant i flera olika delar:

 • För det första i det övergripande strategiska beslutet vilka kunder vi ska fokusera på
 • För det andra för att vi ska förstå våra kunder på djupet så att vi kan utforma vårt värdeerbjudande på ett så relevant sätt som möjligt
 • För det tredje som underlag för hur vi når ut med vår marknadskommunikation och ökar effekten i vår targeting och styrning

Målet är att du ska kunna orientera kring alla de olika datapunkter som vi har idag och hur du omvandlar dessa till strategiska och taktiska beslut. Programmet blir ett sätt att få kunskap att rensa upp bland alla mått och få struktur internt för ökat fokus och förståelse. Detta kopplas sen vidare till hur ni översätter detta till data eller kontextstyrda kampanjer.

Resultat efter utbildningen

Vad ger programmet för självutveckling?

Du lär dig att orientera din organisation i alla olika delar som berör marknadsstrategi. Oftast sitter företag med en rad olika delar och koncept (personas, målgrupper etc) som rör ihop bilden av vad vi ska använda till vad. Ofta saknas också en förankring i övriga organisation och ledning kring vilken data vi ska använda var. Med detta program får du tydliga presentationer att använda dig av internt.

Utbildningens olika moment

Utbildningen är uppdelad i två block: - Introduktionsfilmer som går igenom ett område - Övningsmaterial för detta område tillsammans med en nulägesanalys - Eget arbete och reflektion - Workshop där vi i hela gruppen gör ytterligare övningar och diskuterar - Diskussion och feedback mellan kursdeltagare

 • 1

  BLOCK 1 – Marknadsstrategin i praktiken

  Hur ser vi till att omvandla det vi har på papper eller i en presentation till praktisk applicering? I denna första del gör vi en inventering av de olika delarna ni har kring marknadsstrategi och går igenom vad som är vad och vilka steg som krävs för att göra det ännu bättre. Vi utgår från vad ni har idag och tar oss igenom:

  – Övergripande målgruppssegmentering för ökad lönsamhet

  – Profilvariabler inom B2C och B2B

  – Psykologiska variabler

  – Beteende variabler

  – Finansiella och värdevariabler

  – Personas och drivkraftanalys för kund och värdefokus

  – Kunders beslutsfattande

  – Funktionella och emotionella drivkrafter

  – Koppling till kundresan

 • 2

  BLOCK 2 – Data och strategisk dokumentation

  I den andra delen jobbar vi djupare med ovanstående delar efter att ni har jobbat vidare med inventeringen mellan blocken. Vi kopplar detta till dataanvändning och vilka olika mätpunkter som är av störst vikt för att lyckas med fokus och att omvandla strategi till effekt. Vi går in på det tredje appliceringsområdet som är:

  – Targeting och personalisering

  – Vilken data förutsäger effekt

  – Hur värderar vi olika mätpunkter

  – Känslig data och att respektera våra målgrupper

   

  Vi avslutar också block 2 med att gå igenom marknadsstrategins vägval när det kommer till hur brett vs. smalt man ska definiera sin marknad samt vilka konsekvenser olika marknadsstrategier får för andra delar av marknadsföringen.

 • 3

  Block 3 – Implementering och process

  I den sista delen pratar vi om implementering och hur ni säkerställer att ni har processer som tar datan till insikter och insikter till strategi och sen även strategi till implementering. Vi tittar på olika sätt att presentera dessa olika delar samt för- och nackdelar med dem. Vi presenterar för varandra och diskuterar och ger feedback.

Detta får du med dig:

Du lämnar utbildningen med:

– ökad kompetens och kunskap

– uppdaterad marknadsstrategi

– mallar för hur ni kan använda de olika delarna inom marknadsstrategi

– boken Bang for the buck av Erik Modig

Kursansvarig

Erik Modig

Erik Modig är forskare, författare och föreläsare samt rådgivare åt flertalet företag. Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Hans senaste bok Bang for the Buck vann priset årets marknadsföringsbok. Han är forskare vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hur vår kunskap om kundpsykologi kan öka effektiviteten av företags marknadsföringsstrategi samt marknadsaktiviteter.

Anmälan – fyll i formuläret nedan

Kursdeltagare

Välj starttillfälle

Starttillfälle(Obligatoriskt)

Fakturauppgifter

Hur fick du information om programmet?(Obligatoriskt)

Vi är medlemmar i Sveriges Annonsörer(Obligatoriskt)
Jag har tagit del av villkoren för Program(Obligatoriskt)
Läs villkoren för Program här: Allmänna villkor