Medlemskap

Vad ger ett medlemskap i Sveriges Annonsörer? Här svarar några av Sveriges främsta marknadschefer.

“Bra kommunikation utvecklar samhället, driver förändring. Sveriges Annonsörer verkar just för god marknadskommunikation. För att den ska ha effekt, för att den ska följa lagar och regler. Det vill jag som kommunikatör vara en del av. Det handlar om påverkan och nätverkande. Men också om vägledning, inspiration och väldigt användbara verktyg.”
/Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen

”Det är viktigt med en aktör som Sveriges Annonsörer som orkar driva fram lösningar på branschens mest utmanande frågor. Jag brinner sedan länge för arbetet som görs med Cross Media Measurement. Här är målet är att alla som jobbar med marknadsföring och kommunikation ska kunna jämföra sina medieinvesteringar mellan olika kanaler, medier och plattformar på ett bättre sätt än som går idag. Att Sveriges Annonsörer erbjuder möjligheten att certifiera sig inom Cross Media Measurement, både på individnivå och för alla i ens team är en styrka.”
/Kristoffer Stenqvist, Go-to-Market & Brand Director, KRY

”Sveriges Annonsörer är den viktigaste kunskapshuben som finns för varumärkesägare och marknadsförare i Sverige. Jag utvecklas, mitt team utvecklas, och det syns både i det vi gör och i hur vi uppfattas som arbetsgivare.”
/Robert Arvidsson, Kommersiell chef, Liseberg

Vi behövs – nu mer än någonsin

Digitalisering har gett oss marknadsförare många nya möjligheter men också många nya utmaningar. Sjunkande effekter av marknadsinvesteringar och en obalans mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter är ett hot mot konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Utmaningarna är omöjliga att hantera på egen hand och kräver därför samverkan och branschgemensamma lösningar.

Många goda skäl för dig och ditt företag att bli medlem i Sveriges Annonsörer

  • Vi är Sveriges marknadsförares gemensamma röst – den enda intresseorganisation som alltid står på din sida, oavsett om det gäller branschärenden eller lagstiftning.
  • Vi är en oberoende aktör som verkar för att företag och organisationer ska få bättre effekt av sina marknadsinvesteringar. Genom olika branschinitiativ och opinionsbildning jobbar vi för att du som marknadsförare ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete.
  • I vårt nätverk bestående av drygt 5 000 medlemmar finns bland annat kommunikatörer, marknadsjurister, marknadskoordinatorer, kommunikationsdirektörer och marknadschefer. Tillsammans är vi en ovärderlig källa och plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan individer och företag!
  • Varje år erbjuder vi många olika seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Som medlem får du dessutom verktyg, mallar och guider som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
  • I medlemskapet ingår våra certifieringar till exempel Effektcertifieringen.
  • Medlemskapet innebär också att din organisation får tillgång till våra skickliga jurister, som bland annat hjälper till med samarbetsavtal för byråtjänster, tryck- och yttrandefrihetsfrågor, upphovsrätt och designskydd.
  • Vår erfarna byråvalsrådgivare ger råd kring strategi, kommunikationsbehov, byråstruktur och kan vara bollplank när du söker en ny samarbetspartner.
  • Våra effektexperter erbjuder rådgivning och workshops om hur du skapar marknadsföring som verkligen ger effekt.
  • Ett medlemskap hos Sveriges Annonsörer är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag kan ta del av utbudet – oavsett om ni är två eller två tusen medarbetare.

Undrar du över något?

Axplock av våra medlemmar