Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. I år kan du vara med på plats på Sveriges Annonsörers kontor eller digitalt via Zoom, registrera dig nedan.

Program:

 • 14:00-14:05 Årsmötet öppnas, Leif Börjesson (årsmötets ordförande) Agendapunkt 1-5
 • 14:05-14:20 Vd Hanna Riberdahl berättar om verksamheten Agendapunkt 6
 • 14:20-14:35 Agendapunkt 7-14
 • 14:35-14:45 Övriga frågor
 • 14:45 Konstituerande styrelsemöte (endast Sveriges Annonsörers styrelse)

Välkommen!

Årsmötet är exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer. I år har du möjlighet att vara med på plats på Sveriges Annonsörers kontor på Klara Östra Kyrkogata 2B, anmäl dig via formulär nedan eller digitalt via Zoom, anmäl dig här. Du som är med på vårt kontor kommer att bjudas på något litet att äta & dricka.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Agenda årsmötet:

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av förteckning över de närvarande
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Fråga om årsmötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Förvaltnings- och revisionsberättelse för nästföregående verksamhetsår
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelse
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av valnämnd
 15. Övriga frågor

Anmäl dig till årsmöte 25/5:

 • Jag är med på plats hos Sveriges Annonsörer på Klara Östra Kyrkogata 2B, registrera dig via formulär nedan
  Du som är med på plats på vårt kontor kommer att bjudas på något litet att äta & dricka.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event