Det här nätverket är för dig som arbetar som marknadschef (eller motsvarande roll). Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som rör frågor kring marknadsavdelningens roll och ansvar, hur man får ihop en väl fungerande organisation, hur man kan få marknadsavdelningen att sträva mot gemensamma mål och ambitioner och hur förbättrar vi samverkan med andra enheter inom företaget som har en stor påverkan på vårt arbete.

Om nätverksträffen:

Vi vill med nätverket skapa goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte, inspiration och stöd kring frågor som vi som marknadschefer oftast behöver hantera ensamma. Som marknadschef är man ofta ensam i sin roll med ett stort och brett ansvarsområde.

Marknadsavdelningens uppdrag förändras i takt med förväntan från övriga i organisation att marknadsavdelningen ska kunna leverera datadriven kommunikation som bygger varumärket, ökar försäljningen till behåller och stärker varumärkes position på marknaden.

  • Har din marknadsavdelningen ett tydligt uppdrag med uppsatta visioner och mål?
  • Är det förankrat hos ledningsgruppen och medarbetarna?
  • Och har du rätt kompetenser för att leverera på uppdraget?

Vi kommer under denna träff fördjupa oss i ovan frågor och få verktyg hur man kartlägger kompetenser.

Den här träffen kommer ledas av Sandra Pettersson, Affärsområdeschef på Inhouse och Hanna Riberdahl, vd på Sveriges AnnonsörerNätverk Marknadschef:

I nätverket ”Marknadschefer” får du möjlighet att tillsammans med andra, i liknande roller, dela dina funderingar och utmaningar kring just frågor om organisation, resurser, kompetens och samverkan och få möjlighet att diskutera och få nya idéer. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Vi driver detta nätverk i samarbete med Inhouse AB.

Den här nätverksträffen är digital via plattformen Zoom, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Välkommen!


Om Nätverket

Det här nätverket är för dig som arbetar som marknadschef (eller motsvarande roll). Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som rör frågor kring marknadsavdelningens roll och ansvar, hur man får ihop en väl fungerande organisation, hur man kan få marknadsavdelningen att sträva mot gemensamma mål och ambitioner och hur förbättrar vi samverkan med andra enheter inom företaget som har en stor påverkan på vårt arbete. Andra viktiga frågor som vi kommer diskutera och utbyta erfarenheter är hur behovet av olika typer kompetenser förändras samt hur vi kan förbättra arbetsmiljö och minska ohälsan. Vi sätter agendan och prioriterar bland frågeställningarna gemensamt i nätverket. Vi driver detta nätverk i samarbete med Inhouse AB.

Om Inhouse

Inhouse är ett konsultföretag inom organisationsutveckling, rekrytering och konsultlösningar. Vi är specialister inom Marknad & Kommunikation, Ekonomi & Finans, Business Services och HR. Alla vi som arbetar på Inhouse har också varit verksamma inom dessa områden och vet vilka utmaningar våra kunder faktiskt har.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event