Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträff 15/2:

Det bubblar på området kring hållbarhet och det är många som tycker det är ett komplicerat område. Under den här nätverksträffen tänkte vi fokusera på följande:

  • ICC-kodens uppdaterade riktlinjer för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat 
  • Senaste avgöranden från domstolen
  • Prövningar hos RO
  • Vad är på gång i EU
  • Vad händer i andra länder
  • Hur jobbar SvAn med frågorna?

För att vi ska få ett bra utbyte på träffen vill vi gärna höra hur ni arbetar med detta på era företag. Vad har ni för utmaningar och hur tänker ni i frågorna? Vilka involveras i frågorna hos er? Kanske har just du något särskilt som du vill dela med dig av och har några punkter du vill dra? 

På träffen får ni även träffa Jakob Rönnerbäck som är vår nya jurist och som får berätta om sig och sin bakgrund.

Välkommen!

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Teams, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00. Dagen innan kommer du att få länk till Teams.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Ulrika Wendt och Jakob Rönnerbäck.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]


Föreläsare

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer

Jakob Rönnerbäck

Jurist
Sveriges Annonsörer

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event