Effektsystemet Offentlig sektor

Efter lanseringen av Effektsystemet hösten 2021 såg vi ett behov från våra medlemmar i den offentliga sektorn att göra vissa anpassningar, så att Effektsystemet fungerar lika väl oavsett om det används av det kommersiella näringslivet som den offentliga sektorn. Grunderna i Effektsystemet Offentlig sektor är desamma, men vi har gjort anpassningar då denna typ av verksamhet inte drivs av samma typ av affärsmål som näringslivet. Under 2023 genomförde vi ett par workshops med medlemmar från offentlig sektor och såg då över framför allt kategorierna affärsmått och relationsmått. Även viss nyansering av vissa KPI:er inom varumärkesmått och kampanjmått har setts över.

I mars 2024 lanserades Effektsystemet Offentlig Sektor som innehåller de 32 KPI:er som kan användas för att mäta och definiera effekten av det arbete och investeringar som görs inom offentlig sektor.

Certifiering i Effektsystemet Offentlig sektor

Ni kan certifiera er i Effektsystemet Offentlig sektor på två sätt, antingen anmäler ni er till någon av de livesända digitala utbildningarna som ni hittar i vår kalender. Eller om ni vill att vi kommer ut och gör en företagscertifiering bokar ni in någon av de lediga tiderna som finns för företagscertifieringar här.

Läs mer om vår Effektcertifiering

Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.