Max har stor erfarenhet från såväl kund- som byråsidan. Sedan 15 år tillbaka är han Sveriges Annonsörers rådgivare och har under de här åren genomfört över 200 uppdrag inom byråval, byråsamarbeten och marknadskommunikation i Sverige och Norden.

Exempel på uppdragsgivare är IKEA, Lloyds Apotek, Telenor, Bonava, Apollo, Scania, Volkswagen Group, Samsung, SPP, Sportamore, Max Burger, E.ON, Polisen, Mekonomen, BRIS, Renault, Sverige för UNHCR, Spendrups, Elkjöp, Fortum, Hemköp, Plantagen, Matsmart, Synoptik, Foodmark.

Hälsocheck

Tjänsten har till syfte att hjälpa medlemmarna med att ta tempen på byråsamarbeten och hur samarbetet med byråerna kan utvecklas och bli bättre. Hälsochecken finns på två nivåer:

Nivå 1.

Ett kostnadsfritt möte där Max och medlemsföretaget går igenom företagets situation, marknadsorganisation, kommunikationsbehov, utmaningar och byråsamarbeten. Vi gör en utvärdering om medlemmen har rätt byråsetup utifrån sina kommunikationsbehov. Resultatet från mötet blir att du får en checklista med åtgärdspunkter på hur ni kan förbättra ert marknadsföringsarbete.
Mötet är en och en halv timme och vi har även ett förberedande samtal innan mötet och ett uppföljande samtal efter mötet.
Ersättning: kostnadsfritt, ingår i medlemskapet i Sveriges Annonsörer

Nivå 2.

Det kostnadsfria mötet kan mynna ut i en frågeställning/åtgärd som innebär ett mindre uppdrag där Max arbetar igenom en specifik fråga som kan handla om exempelvis:
– Medlemsföretagets egen organisation i kommunikationsarbetet.
– Förbättringspotential i byråsamarbetena.
– Samarbetet mellan byråerna och medlemmens inhouse.
– Genomlysning av kommunikationsbehovet.
– Utveckling av en egen briefmodell.

Arbetet leder till en rekommendation på hur den specifika frågan ska lösas.
Ersättning: beror på antal timmar som vi kommer överens om.

Kontakta Max för att boka in en Hälsocheck:

max.aperia@sverigesannonsorer.se
0707-96 07 74

Byråval

När du och ditt företag står i begrepp att söka efter en ny samarbetspartner inom varumärkesfrågor, reklam, PR, design eller content, kan det spara både tid och pengar att ha en expertrådgivare med sig. Max kan hjälpa er med hela eller delar av er byråvalsprocess.

Upplägg
Processen består av tre faser:

Behovsanalys:
Vilken extern kommunikationshjälp behöver företaget, och vilka egenskaper och kompetenser söker man hos en byrå?
Urvalslista:
Vilka byråer matchar det behov man har definierat?
Urvalsprocess:
En process som syftar till att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt, som leder till rätt samarbetspartner.

Med sin erfarenhet tillför Max väl beprövade processer, objektivitet, struktur, behovsanpassning, tid och tempo, branschkännedom plus mycket kunskap om hur man bygger ett givande byråsamarbete.
Här kan det också handla om att inventera ert totala kommunikationsbehov och matcha det mot den byråstruktur ni har idag, för att se vilka korrigeringar som behöver göras.

Pris
Byråupphandlingar offereras separat och faktureras med ett rabatterat timarvode för medlemsföretaget efter överenskommet behov och upplägg.

Boka möte
Skicka ett mail till Max eller kontakta honom på telefon 0707-96 07 74 för mer information och för offertförfrågan.

Utveckling av befintliga byråsamarbeten

Ett bra samarbete mellan kund och byrå är en förutsättning för att skapa en marknadskommunikation som hjälper till att nå de mål man har satt upp. Samarbetet ska fungera som ett partnerskap vilket innebär att respektive part har lika stort ansvar för slutresultatet. Max kan hjälpa er uppnå ett sådant partnerskap.

Upplägg

Den här tjänsten är till för er som vill förbättra ert befintliga byråsamarbete. Max hjälper er att utvärdera och utveckla era byråsamarbeten genom att vi tillsammans inventerar hinder, hittar lösningar och skapar prioriteringar.

Ett sådant här projekt genomförs under ett par veckor och efter det så har vi skapat en större förståelse mellan byrå och kund, och därmed skapat större förutsättningar för en ännu bättre marknadskommunikation.

Resultatet av projektet blir ett dokument med ett antal förbättringsåtgärder för samarbetet mellan kund och byrå (eller byråer). Dokumentet innehåller också prioriteringsgrad, ansvarsfördelning och beräknad tidsplan.

Pris

Kontakta Max Apéria när du vill diskutera utveckling av dina befintliga byråsamarbeten. Efter att han har lyssnat till dina tankar och behov så kan han ta fram förslag på tydliga processer, tidplaner och kostnader till rabatterat medlemspris.