ECI Media Management är en oberoende managementkonsult med fokus på upphandling, omförhandling samt auditering. De ökar verkningsgraden för sina kunders medieinvesteringar genom att skapa kundspecifika analyser och processer och vet att en one size fits all-approach, sett över tid, ofta är ineffektiv. Detta i kombination med robusta marknadsbenchmarks, djup förståelse för marknadsmekanismer samt stort fokus på transparens och hållbarhet skapas förutsättningar för hållbara och långsiktiga samarbeten.

Om du är medlem i Sveriges Annonsörer erbjuder ECI Media Management dig en timmes kostnadsfri rådgivning där du har möjlighet att djupare förstå ämnen såsom arvodesmodeller, transparens, medieoptimering och andra relevanta områden som är av intresse för er.

ECI Media Management bidrar huvudsakligen med följande:

  • Marknads- samt annonsöranpassade mediebyråavtal som säkerställer fokus på, kvalitet, relevanta KPI-ramverk, optimering samt att identifierad potential realiseras
  • Kostnadseffektivitet, robusta marknadsbenchmark används
  • Transparens, alla villkor tydliggörs med och mellan medier och mediebyråer

Byråval

ECI Media Managements beprövade och testade 10-stegs process har finslipats under många år. Du som annonsör kan ”plocka och välja” de steg som du behöver hjälp med. Detta kan vara fullt stöd i varje steg eller exempelvis analys av arvode samt mediepriser. Vår process inkluderar bland annat följande delmoment:

  • Analys av befintligt samarbete, avtal och mediepriser
  • RFI och kemimöten
  • RFP inklusive utformande av byråbrief (case, team, arvode, kostnadsgarantier)
  • Utvärderingsmaterial
  • Förhandling
  • Support vid implementering och kontraktskrivande

Utvärdering av befintliga samarbeten och/eller omförhandling

Vid en utvärdering och/eller omförhandling utgår vi på ECI Media Management från samma process som vid en fullskalig upphandling men med skillnaden att vi fokuserar på vissa delmoment. Vi påbörjar varje projekt med en kartläggning av nuvarande byråpartnerskap där vi identifierar förbättringspotential och enas kring målsättningar.

Om du vill veta mer om hur ECI Media Management kan hjälpa dig kan du kontakta: Laura Mähler Nelander, Managing Director Nordics.