Allt Gunilla Bergh och Engage Marketing gör handlar om att ge marknad- & kommunikationsavdelningar förutsättningar för att skapa riktigt bra kommunikation. Rätt byråer på plats, bra avtal och tydlig beställarorganisation.

Erbjudande som rådgivare;
Som medlem i Sveriges Annonsörer erbjuds du en timmes rådgivning utan kostnad. Du kan diskutera frågor gällande byråval, kostnadsnivåer, inhousebyrå eller andra aktuella områden som är viktiga för dig och ditt företag.

Utvärdering av samarbeten, avtal och leveranser

Ibland är det inte en ny byrå man behöver, utan en översyn av befintliga samarbeten och byråavtal. Vi hjälper dig att utvärdera dina konsultrelationer, identifiera förbättringspotentialer och genomföra förändringar.

 • Utvärdering av byråns leveranser
 • Utvärdering och benchmarking av prisnivåer
 • Analys av avrop/beställningar
 • Analys och utvärdering av befintliga avtal och förslag på justeringar
 • Stöd i förhandling
 • Förhandling och implementering av nya avtal


Byråval

Idag är det mer komplext än någonsin att vara köpare av kommunikation. Disciplinerna överlappar varandra och branschglidningen är ett faktum som gör det allt svårare att navigera och hitta rätt i byråbranschen. Varje år träffar, analyserar och utvärderar vi över hundra byråer inom alla discipliner. Det gör att vi har en unik och aktuell bild av hur byråbranschen ser ut just nu och hur en upphandling behöver förhålla sig till detta. Vi genomför upphandlingar inom alla kommunikationsdiscipliner, från fullservicebyråer till mycket smala specialistbyråer. Vi är även specialister på mediebyråupphandlingar, en disciplin som har mycket speciella förutsättningar för att bli rätt och bra.

Vår metod är väl beprövad och systematiserad. Behovsanalysen, kravprofilen och utvärderingskriterier är transparenta och konsekvent analyserade i varje fas. Hela arbetet dokumenteras väl i en utförlig rapport.

Onboarding av byråer

För att säkerställa att de nya byråerna snabbt och effektivt kommer igång så har vi skapat en strukturerad process för övertagande från tidigare byrå och start av det nya samarbetet med dig som kund samt dina övriga byråer. Vi tar fram ett styrdokument som detaljerat går igenom följande områden;

 • Fallgropar och framgångsfaktorer i relation och samarbete
 • Material och informationsinventering samt paketering för överlämning
 • Digital överlämning, access, kod, verktyg och data
 • Beställnings- och beslutsorganisation
 • Samverkan mellan alla upphandlade byråer för att säkerställa synergier
 • Årsprocess för byråsamarbete, mötesstruktur
 • Kampanjprocess för byråsamarbete
 • Metod för optimering, justering och utvärdering
 • Målsättning av samarbetet


Offentlig upphandling av kommunikationstjänster som omfattas av LOU

Vi drivs av att kommunikation från offentlig sektor ska bli riktigt bra. Vi menar att riktigt bra samhällskommunikation är ett viktigt fundament för hela vårt samhälle, och offentlig upphandling av kreativa tjänster måste genomföras med respekt för både lagen och den kreativa näringen.

I ett upphandlingsarbete är vi länken mellan kommunikationsavdelningen, upphandlingsenheten och branschen. Det innebär ett rejält mindre jobb för er, en snabb process och framförallt att hela upphandlingsunderlaget och utvärderingsmodellen speglar de behov ni har och matchar vad marknaden har att erbjuda.

Prisförslag;

Vi skräddarsyr alltid våra erbjudanden utifrån ert behov. Kontakta mig för ett kostnadsestimat.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!