Här finns information om och länkar till några av de myndigheter och självregleringsorgan som är relevanta för dig som arbetar med marknadskommunikation.

Tillsynsmyndigheter

Konsumentverket

Konsumentverket har bland annat tillsynsansvar för marknadsföringslagen. Myndigheten tar bland annat emot anmälningar mot marknadsföring och kan agera utifrån dessa. Därutöver initierar myndigheten även på eget initiativ tillsynsärenden utifrån den omvärldsbevakning man gör.  

På Konsumentverkets webbplats samlas nyttig information om marknadsföring. Här får du till exempel råd och tips om god marknadsföringssed, reklamidentifiering, miljömärkning, etiska och miljörelaterade påståenden i marknadsföring.

Spelinspektionen

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Integritetsskyddsmyndigheten

Myndigheten arbetar för att skydda individers personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Myndigheten har det huvudsakliga tillsynsansvaret över dataskyddsförordningen.

Patent- och registreringsverket

PRV är den myndighet som utbildar, vägleder och hanterar registrering och förnyelse av varumärken, patent och mönster. De bistår även med information om upphovsrätt.

Myndigheten för press, radio och tv

Inom MPRT finns den självständiga nämnden Granskningsnämnden. GRN prövar om innehållet i radio- och tv-sändningar följer de regler som finns i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och i innehållsvillkoren för public service på internet. En sådan granskning kan ske på myndighetens initiativ men främst görs den genom att anmälningar kommer in från radiolyssnare eller tv-tittare. 

Självreglering

Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen, RO, är en självregleringsorganisation som verkar för hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. RO instiftades år 2009 på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. Till RO kan konsumenter, företag och andra organisationer anmäla oetisk kommersiell marknadsföring. RO eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON, prövar om marknadsföringen är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

Alkoholgranskningsmannen

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. AGM är alkoholbranschens självreglering och prövar om anmäld marknadsföring är förenlig med de lagar och regler som finns för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.

NIX-telefon och NIX-nämnden

Föreningen NIX-telefon tillhandahåller ett spärregister som gör det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att dessa inte önskar bli uppringda i dessa syften. NIX-telefon har fått ett stort genomslag och domstolspraxis ställer idag höga krav på telemarketingaktörer att kontrollera spärregistret. Sveriges Annonsörer är tillsammans med nio andra branschorganisationer huvudman och medlem i föreningen NIX-Telefon.

NIX-nämnden är en del av NIX-systemet. Nämnden hanterar anmälningar från konsumenter som rör personuppgifter i marknadsföring och oönskad reklam.

Varningslistan – Svensk Handel

Branschorganisationen Svensk Handel sammanställer Varningslistan – en lista över företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang. Varningslistan bedömer företag utifrån marknadsrättsliga grunder, det vill säga hur seriöst företagets marknadsföring och beteende på marknaden är.

Bransch-, intresse- och andra näringslivsorganisationer

Näringslivets delegation för marknadsrätt

NDM är ett övergripande samarbetsorgan inom det svenska näringslivet för marknadsrättsliga frågor, särskilt marknadsföringslagstiftningen. Sveriges Annonsörer är som en av 20 organisationer medlem i NDM. Delegationen startade under slutet av 60-talet och är ett samrådsorgan i konsumentpolitiska och marknadsrättsliga frågor. 

Sveriges Kommunikationsbyråer – KOMM

Sveriges Kommunikationsbyråer är branschorganisationen för byråer inom kommunikation, reklam, design, PR, digitalt, event, media, content och varumärke. 

IAB Sverige

IAB Sverige är en intresseorganisation som arbetar med frågor som rör den digitala marknadsföringsbranschen. Organisationen samlar aktörer som bland annat byråer, publicister, plattformar och annonsörer.

Sveriges Mediebyråer

Sveriges Mediebyråer är branschorganisationen för mediebyråer.

Swedma

Swedma en medlemsorganisation som arbetar med frågor som rör datadriven marknadsföring.

Organisationer som arbetar med upphovsrätt

Organisationerna nedan företräder personer och företag som arbetar med text, ljud och bild.

Fotografernas förbund

Svenska Tecknare

Bildupphovsrätt

Författarförbundet

Dramatikerförbundet

Förbundet för scen och film

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, Stim

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI

Ifpi Sverige (musikbolagens organisation)

Musikförläggarna

Förläggarföreningen

Bonus Copyright access

Domstolar och tvistelösning

Ifrågasatt marknadsföring kan prövas i domstol. I det fall det går så långt är det domstolarna nedan som kan komma att hantera marknadsrättsliga frågor. 

Domstolar

Patent- och marknadsdomstolen, PMD

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD

Högsta domstolen, HD

EU-domstolen

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol. Dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsument och företag, där anmälan har kommit från konsumenten. Det är dock inte så att nämnden företräder konsumenten, vilket är en vanlig missuppfattning. En tvisteprövning måste vara strikt opartisk.