Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell och Niklas Briselius. I dessa coronatider kommer träffen att ske digitalt, start 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

På första träffen kommer vi fokusera dialogen på:

  • Influencermarknadsföring och gränsdragningen mellan yttrandefrihet och reklam med anledning av Kissie och Kenza domarna samt Bianca-ärendet.

Ta gärna med dig ämnen som du vill att vi ska ta upp på kommande nätverksträffar.

Välkommen till vårt digitala nätverk!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Digitalt nätverk

Detta nätverk kommer att vara via Teams, två dagar innan nätverket kommer du att få länk och login-uppgifter. Anmäl dig till nätverket nedan.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.