Den här nätverksträffen passar dig som jobbar med Employer Branding och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Vad funderar du över i ditt ditt dagliga arbete? Syftet med nätverket är att få erfarenhetsbyte och öka kompetensen kring Employer Branding.

Exempel på frågor som kan diskuteras i nätverket:

  • Hur blir kultur och värderingar en del av varumärket?
  • Hur får man ägandeskap i frågan?
  • Hur får man med sig ledning och övrig organisation i Employer Branding arbetet

Inspirationsföreläsning
Lina Jönsson på SL inleder träffen med att berätta om deras framgångsrika kampanj ”Programmeringsspråk” som de gjorde ihop med Ehrenstråhle. Kampanjen var en av de nominerade bidragen i den nya kategorin Employer Branding i 100-wattaren.

Vi inleder med frukost 8:30.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med Employer Branding. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Vi träffas på Sveriges Annonsörers kontor på Klara Östra Kyrkogata 2B. Om du har funderingar är du välkommen att kontakta oss här. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.