Den här nätverksträffen passar dig som är intresserad av att diskutera frågor kring marknadsföringens effekt och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

På den här träffen fortsätter vi att prata om KPI:er och vilka de viktigaste KPI:erna är för att mäta effekt och hur hänger de ihop? Det är en fristående fortsättning på den förra träffen vi hade i slutet av januari.

Inom Effektinitativet har en grupp medlemmar och experter jobbat intensivt med att skapa en gemensam standard för hur vi definierar och mäter effekt. Arbetet har även skett i samarbete med vår franska systerorganisation Union de Marques.

Mats Rönne och Hanna Riberdahl leder samtalet och ger utrymme för frågor och dialog. Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Zoom, nätverket börjar 8.30 och slutar senast kl 10.00.

Välkommen!

Anmäl dig här

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som är intresserad av hur vi skapar marknadskommunikation som ger effekt. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.