Den officiella kursen om ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer. Vad utgör ett miljö- och klimatpåstående? Hur får de användas i marknadskommunikation? Vad är riskerna med användning av miljö- och klimatpåståenden? Hur använder man dem utan att riskera att bli anklagad för greenwashing? Medlemspris på kursen för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

ICC:s nya miljö- och klimatriktlinjer:

 För att säkerställa att företag och organisationer har rätt verktyg för att bedöma när och hur miljöpåståenden kan användas i marknadskommunikation har advokatfirman MarLaw, på uppdrag av ICC Sverige, Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) utvecklat en digital utbildning. Under 1,5 timme får deltagarna en grundläggande introduktion i befintliga regler och riktlinjer på området.

Utbildningen fokuserar även på hur ICC-koden kan tjäna som praktisk vägledning när man utformar sin marknadsföring, samt belyser konkreta exempel på hur domstolar och Reklamombudsmannen använder ICC:s regler i sina bedömningar.


Om kursen:

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du specialpris på kursen.

Läs mer och anmäl dig här

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: 600 kr exkl moms/person
Ordinarie pris: 1200 kr exkl moms/person

Kursen genomförs av ICC Sverige.


Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.