Vår företagscertifiering i Effektsystemet är en halvdag på tre timmar. Certifieringen vänder sig till alla som jobbar med kommunikation men är även relevant för flera avdelningar på företaget. Allt för att få en gemensam förståelse för kommunikationens roll. Är ditt företag redan certifierade i Effektsystemet 1.0 finns möjlighet för företaget att certifiera sig i Effektsystemet 2.0 genom digitala självstudier där vi fokuserar på de förändringar som är gjorda samt repetition av det viktigaste att tänka på.

Vi har från september 2021 genomfört ca 200 företagscertifieringar och fått mycket positiv respons på dessa. Fördelen med att genomföra en företagscertifiering är att du samlar alla medarbetare vid ett och samma tillfälle vilket skapar en bra grund för det fortsatta arbetet inom företaget eller avdelningen att jobba vidare med effektfrågan och hur ni definierar och mäter just effekten av era marknadsinvesteringar.

Välj företagscertifiering

EFFEKTCERTIFIERING FÖRETAG

Icke certifierat företag

Om det är er första certifiering i Effektsystemet bokar ni här.
Företagscertifieringen sker digitalt eller på vald plats.

EFFEKTCERTIFIERING FÖRETAG

Uppgradering till 2.0

För företag som redan effektcertifierats men vill uppgradera till certifiering 2.0 via digitala självstudier på Campus Marketing Online.

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.