Den här utbildningen ger dig en juridisk uppdatering och helhetsbild av de rättsregler som marknadsförare och jurister har att ta hänsyn till inom reklam- och marknadsjuridikens område.

Utbildningen vänder sig sig i första hand till dig som jobbar på marknadsavdelningen men även jurister som kommer i kontakt med marknads- och reklamjuridiska frågor. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.

Agenda Dag 1, fredag 18/3 kl. 09-12

 • Marknadsföring eller redaktionellt innehåll?
 • Juridiken kring influencers och parternas ansvar vid samarbeten med influencers i sociala medier och podcasts.
 • Reklamidentifiering och sändarangivelse i den digitala miljön exempelvis i sociala medier
 • Influencermarketing avtalsfrågor, regler och rättspraxis
 • God marknadsföringssed
 • Om innehåll i marknadsföring t ex miljöargument och vilseledande reklambudskap såsom bäst, störst och påstående om marknadsledande ställning eller renommésnyltning
 • Den omvända bevisbördan och bevisfrågor i marknadsföring
 • Åberopanden av undersökningar, tester och möjlighet att använda jämförelser med exempelvis konkurrenter i reklam
 • Prisangivelser i marknadsföring samt kampanjer och andra rabatter
 • Kort om det nya konsumentskyddsdirektivet och kommande lagändringar t ex om krav på konsumentrecensioner, prisinformation vid prissänkningar och sanktioner

Anmäl dig till Dag 1 här

Med reservation för eventuella ändringar i agendan.

Agenda Dag 2, fredag 25/3 kl. 09-12

 • Tävlingar och reklamlotterier. Fritt fram med reklamlotterier med nya spellagen?
 • Obeställd reklam och annan individuell kommunikation
 • Om marknadsföring och integritet: om cookies och andra liknande tekniker och insamling av uppgifter m.m.
 • Upphovsrätt med fokus på den digitala miljön: licensvillkor och rättigheter till text och bild på Facebook och andra sociala medier
 • Kort om den pågående/kommande upphovsrättsöversynen
 • Ansvarsfrågor för Facebook-sidor och andra sociala plattformar
 • Kort om pågående lagstiftningspaket t ex Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA)
 • Modellskydd och avbildade personer
 • GDPR och dess påverkan på marknadsrätten och modellskyddet
 • Branschavtal
 • Summering och reflektioner

Läs mer och anmäl dig till Dag 2 här

Om utbildningen

Den här utbildningen kommer att ske digitalt via Zoom mellan klockan 09:00-12:00, (utbildningen kommer inte spelas in).
Efter genomförd utbildning utfärdas ett kursintyg.
Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Kostnad

Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Kostnad för icke medlemsföretag (endast annonsör/köpare): 8 000 kr exkl moms per person

Föreläsare

Niklas Briselius

Jurist
Sveriges Annonsörer

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Campus Program: Mediestrategi och planering för generalister med Christina Wihlner Lentell

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

Campus Program: Att mäta och visa marknadsföringens effekter med Mats Rönne

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

Campus Program: Marknadsstrategi med Erik Modig

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

Campus Program: B2B – Inbound och content marknadsföring med Malin Sjöman

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.
Fler event