Effektcertifiering för dig som jobbar inom offentlig sektor. Som medlem i Sveriges Annonsörer ingår certifieringen i medlemskapet. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Effektcertifiering Offentlig Sektor:

 För att vi verkligen ska kunna öka effekten av vår marknadskommunikation är det viktigt att alla parter pratar samma språk och förstår grunderna i vad som skapar effekt och hur man mäter det – företagsledningar, marknadsförare, byråer, medier. Det är först när vi samlas kring en gemensam målbild och med samma definition som vi kan arbeta åt samma håll. Att påvisa att marknadskommunikationen skapar affärsvärde och effekt!

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i SWEDMA: 3000:- exkl moms/person
Medlem i Sveriges Mediebyråer: 3000:- exkl moms/person
Medlem i KOMM: 3000:- exkl moms/person
För icke medlemsföretag: 6000:- exkl moms/person
Privatperson: 7500:- inkl moms/person

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Om Effektcertifiering för Offentlig Sektor:

Efter lanseringen av Effektsystemet hösten 2021 såg vi ett behov från våra medlemmar i den offentliga sektorn att göra vissa anpassningar, så att Effektsystemet fungerar lika väl oavsett om det används av det kommersiella näringslivet som den offentliga sektorn. Grunderna i Effektsystemet Offentlig sektor är detsamma, men vi har gjort anpassningar då denna typ av verksamhet inte drivs av samma typ av affärsmål som näringslivet.

Under 2023 genomförde vi ett par workshops med medlemmar från offentlig sektor och såg då över framför allt kategorierna affärsmått och relationsmått. Även viss nyansering av vissa KPI:er inom varumärkesmått och kampanjmått har setts över.

Om certifieringen

Den här certifieringen inklusive test kommer att ske digitalt via Zoom mellan kl 09.00-12.30. Efter certifieringen får du tillgång till det digitala testet. När du klarat testet är du certifierad och erhåller ditt certifikat.

Förkunskaper

Då det är mycket information att ta in under utbildningen så rekommenderar vi att du har tagit del av nedan material i förväg

  • Introduktion till Effektcertifieringen med Hanna Riberdahl här
  • Effektsystemet 2.0 här


Anmälan

Medlem i Sveriges Annonsörer, ingår i medlemskapet – anmäl dig här

Medlem i KOMM, Swedma eller Sveriges Mediebyråer, 3000:- exkl moms/person – anmäl dig här

Övriga, 6000:- exkl moms/person – anmäl dig här

Privatperson, 7500:- inkl moms/person – anmäl dig här

Allmän information och villkor

Anmälan är bindande men din plats kan alltid överlåtas till en kollega. Max 10 personer från samma företag vid ett certifieringstillfälle.

Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifiering kan man överlåta sin plats till annan person på företaget eller flytta fram sin plats till valfritt ledigt tillfälle. Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före certifiering. Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före certifieringen.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Föreläsare

Mats Rönne

Marknadsstrateg
Sveriges Annonsörer

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Certifiering: Effektsystemet 2.0 19 september

Effektcertifiering för dig som inte redan är certifierad. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Bli certifierad medieköpare 6 september

Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras.

Certification in English: The Effectiveness System 2.0 – 11 September

Digital certification in English via Teams with Mats Rönne. He will go through The Effectiveness System 2.0 and after the session you have can take the digital test and get certified and get…

Digital certifiering i Effektsystemet 2.0 – när det passar dig

Här har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Effektsystemet 2.0. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller åtta filmer med Hanna Riberdahl och Mats Rönne och…
Fler event