Efter tät dialog med medlemmar lanserar Sveriges Annonsörer utbildningssatsningen ”Campus” med nio lärarledda program och drygt 20 mikrokurser inom bland annat effekt, marknadsrätt, varumärkesstrategi och B2B-marknadsföring.

Campus är skräddarsytt utifrån de behov och utmaningar som finns i marknadsorganisationer, och vi har alltid med oss köparsidans perspektiv. Det är ett upplägg som våra medlemmar efterfrågar och lärmetoden är utvecklad för att säkra implementering i hela teamet, säger Karin Grohman, projektledare för utbildningssatsningen hos Sveriges Annonsörer.

Med Campus erbjuder vi marknadsmässigt prissatta fördjupande program med fysiska, lärarledda lektioner och mikrokurser, via Campus Online (fr.o.m 1 april 2022), för att möta kompetensutvecklingsbehov på olika sätt och nivåer samt säkra kunskapshöjning i hela teamet.

Välkommen till Sveriges Annonsörers Campus:

Campus Online:

Ger dig ett brett utbud av mikrokurser för nya kunskaper (fr.o.m. 1 april 2022). Exklusivt för medlemmar.

 • Självstudier online

  Alla mikrokurser sker via Campus Online och tar 15-20 minuter.

 • Samarbeta med andra*

  Workshops i samarbete med andra sker endast om mikrokursen tas kopplad till att en kollega går ett program.

 • Diplom

  Efter avsluta mikrokurs med godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Program:

Efter avslutat program är du specialist och drivande i implementering av kunskaper internt

 • Lärarledda lektioner

  Våra program sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet och genomförs på plats hos Sveriges Annonsörer.

 • Samarbeta med andra

  Genom vår unika lärmetod finns mikrokurser för övriga medlemmar i ditt team kopplade till det specifika programmet, vilket ger möjlighet för ett i grunden förändrat arbetssätt för hela teamet. Framtagna workshopövningar är också en del i implementeringen.

 • Diplom

  Efter avslutat program med godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Campus online

Mikrokurser online
15-20 min

Drygt 20 kurser online

Våra mikrokurser (via Campus Online) är exklusiva för medlemmar och behandlar bland annat marknadsjuridik, varumärkesstrategi och B2B-marknadsföring och är avsedda för individuella självstudier. Kurserna är 15–20 minuter långa och som medlem köper du en årslicens som ger tillgång till hela kursutbudet. Antal licenser bestämmer du själv.

Självstudier online
Prov & Diplom
Program

Lärarledda fördjupningsprogram inom olika ämnesområden 2-3 kurstillfällen

Vi erbjuder program inom bland annat Effekt, Strategi och B2B-marknadsföring under ledning av några av Sveriges främsta experter inom respektive ämnesområde. Programmen ger en eller flera individer fördjupad kunskap inom det utvalda ämnesområdet. Dessa individer blir specialister tillika ”ambassadörer” som leder implementationen i organisationen. Övriga medarbetare i teamet tar mikrokurser online och får övergripande kunskaper inom det utvalda ämnet. “Ambassadören” och teamet genomför workshops tillsammans för att säkerställa kunskapsspridning, implementation och förändrat arbetssätt.

Lärarledda lektioner
Självstudier online
Samarbeta
Prov & Diplom
Lärmetod

Vår lärmetod är insikten om en lyckad implementering!

Lärmetoden, som bygger på olika fördjupningsnivåer och stort fokus på implementering, är utvecklad utifrån Sveriges Annonsörers insikter om marknadsorganisationers specifika behov och utmaningar kopplat till kompetensutveckling.

 1. Program – lärarledda studier för individen
 2. Mikrokurser – digitala självstudier för teamet via Campus Online
 3. Samarbete – workshops kopplade till programmet
 4. Kunskap & nya arbetssätt förmedlas effektivt inom din organisation

9 program

B2B – Värdeskapande outbound-marknadsföring

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

En utmaning för marknadsförare i många B2B-företag är att marknadsföring inte ses som en prioriterad verksamhet. Samtidigt så spelar varumärken en än viktigare roll i B2B-världen än för de flesta B2C-marknader – men spelplanen, verktygen och förutsättningarna är oftast annorlunda, vilket ställer särskilda krav på marknadsförare som både vill skapa resultat externt och öka förståelsen internt. Programmet hjälper dig skapa bättre förutsättningar för marknadsföringsrollen i B2B-företaget.

B2B marknadsföring – Inbound och content

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Under denna utbildning i modern B2B-marknadsföring får du fördjupade kunskaper i hur du tar fram en kommunikationsstrategi och marknadsplan, använder tydliga budskap, arbetar med kundinsikt, inbound marketing och content marketing efter en tydlig process.

Konsumentbeteende

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

I vår roll som marknadsförare är det viktigt att förstå varför konsumenter väljer, köper, och använder vissa produkter. Med den förståelsen kan vi utveckla strategier som effektivt påverkar konsumenternas attityder och beteenden och exakt förutspå konsumenternas reaktioner på våra marknadsföringsaktiviteter. Välkommen till programmet Konsumentbeteende.

Varumärkesstrategi

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Globaliseringen gör att ett starkt varumärke blir viktigare än någonsin för att försvara er marginal. Digitaliseringen gör att ett varumärke idag måste kunna förmedlas till kund på ca 2-3 sekunder. Samtidigt ställer ökat krav på accountability att satsningar på varumärke måste underbyggas tydligare och mer faktabaserat på ledning.

Marknadsstrategi

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Allt inom marknadsstrategi syftar till att utvärdera vilka kunder vi ska fokusera våra resurser på. Målet är att uppnå högre effekt med samma insatser genom att rikta oss rätt och på rätt sätt. Välkommen till program Marknadsstrategi med kursansvarig Erik Modig.

Marknadskommunikationsstrategi

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Ett program för dig som planerat och genomfört marknadskommunikation och vill finslipa ditt strategiska tänk och verktyg. I detta program går vi igenom vikten av en resultatfokuserad marknadskommunikationsplan och hur vi ska göra avvägningar mellan strategisk och taktisk kommunikation.

Digital marknadsföring för generalister

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Ett program som vänder sig till dig som vill orientera dig i hur digital marknadsföring fungerar och hur du tar in det i hela marknadsföringsmixen.

Mediestrategi och planering för generalister

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Programmet går igenom de olika byggstenarna i hur man skapar en mediestrategi utifrån nuvarande affärsläge. Och ger verktyg för att analysera nuläge och sätta tydliga mål som också kopplar till företagets varumärkes- och marknadsstrategi.

Effekt

3 halvdagar, 12 000 kr. ex. moms.

Programmet hjälper dig skapa bättre förutsättningar för att sätta mål för marknadskommunikationen, utvärdera insatserna och visa nyttan som marknadsföring skapar – och därmed också stöd för att argumentera för marknadsbudgetens storlek och innehåll.