Utöver det som redan ingår i medlemskapet erbjuder vi nu utbildningssatsningen ”Campus”. Nio lärarledda program, exklusiva för medlemmar till medlemspris och Campus Online med mikrokurser inom bland annat effekt, marknadsrätt, varumärkesstrategi och B2B-marknadsföring.

Campus är skräddarsytt utifrån de behov och utmaningar som finns i marknadsorganisationer, och vi har alltid med oss köparsidans perspektiv. Det är ett upplägg som våra medlemmar efterfrågar och lärmetoden är utvecklad för att säkra implementering i hela teamet, säger Karin Grohman, projektledare för utbildningssatsningen hos Sveriges Annonsörer.

Med Campus erbjuder vi till medlemspris fördjupande program med lärarledda lektioner och mikrokurser, samt mikrokurser via Campus Online för att möta behovet av kompetensutveckling på olika sätt och nivåer samt säkra implementering i hela teamet.

Välkommen till Sveriges Annonsörers Campus:

Campus Online:

Ger dig ett brett utbud av mikrokurser för nya kunskaper.

 • Självstudier online

  Alla mikrokurser sker via Campus Online och tar 15-20 minuter.

 • Samarbeta med andra*

  Workshops i samarbete med andra sker endast om mikrokursen tas kopplad till att en kollega går ett program (Programmen är endast för medlemmar).

 • Diplom

  Efter avsluta mikrokurs med godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Program:

Efter avslutat program är du specialist och drivande i implementering av kunskaper internt (exklusivt för medlemmar).

 • Lärarledda lektioner

  Våra program sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet och genomförs på plats hos Sveriges Annonsörer.

 • Samarbeta med andra

  Genom vår unika lärmetod finns mikrokurser för övriga medlemmar i ditt team kopplade till det specifika programmet, vilket ger möjlighet för ett i grunden förändrat arbetssätt för hela teamet. Framtagna workshopövningar är också en del i implementeringen.

 • Diplom

  Efter avslutat program med godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Campus online

Mikrokurser online
15-20 min

Drygt 20 kurser online

Våra mikrokurser (via Campus Online) behandlar bland annat marknadsjuridik, varumärkesstrategi och B2B-marknadsföring och är avsedda för individuella självstudier. Kurserna är 15–20 minuter långa och som företag köper du en årslicens som ger tillgång till hela kursutbudet. Antal licenser bestämmer du själv.

Självstudier online
Prov & Diplom
Program (Endast för medlemmar)

Lärarledda program inom olika ämnesområden, 2-3 kurstillfällen

Vi erbjuder program inom bland annat Effekt, Strategi och B2B-marknadsföring under ledning av några av Sveriges främsta experter inom respektive ämnesområde. Exklusivt för medlemmar. Programmen ger en eller flera individer fördjupad kunskap inom det utvalda ämnesområdet. Dessa individer blir specialister tillika ”ambassadörer” som leder implementationen i organisationen. Övriga medarbetare i teamet tar mikrokurser online och får övergripande kunskaper inom det utvalda ämnet. “Ambassadören” och teamet genomför workshops tillsammans för att säkerställa kunskapsspridning, implementation och förändrat arbetssätt.

Lärarledda lektioner
Självstudier online
Samarbeta
Prov & Diplom
Lärmetod

Vår lärmetod är insikten om en lyckad implementering!

Lärmetoden, som bygger på olika fördjupningsnivåer och stort fokus på implementering, är utvecklad utifrån Sveriges Annonsörers insikter om marknadsorganisationers specifika behov och utmaningar kopplat till kompetensutveckling.

 1. Program – lärarledda studier för individen
 2. Mikrokurser – digitala självstudier för teamet via Campus Online
 3. Samarbete – workshops kopplade till programmet
 4. Kunskap & nya arbetssätt förmedlas effektivt inom din organisation

9 program

B2B – Värdeskapande outbound-marknadsföring

3 halvdagar, med Mats Rönne & Ulf Vanselius, 12 000 kr. ex. moms.

En utmaning för marknadsförare i många B2B-företag är att marknadsföring inte ses som en prioriterad verksamhet. Samtidigt så spelar varumärken en än viktigare roll i B2B-världen än…

B2B marknadsföring – Inbound och content marknadsföring

3 halvdagar, med Malin Sjöman, 12 000 kr. ex. moms.

Under denna utbildning i modern B2B-marknadsföring får du fördjupade kunskaper i hur du tar fram en kommunikationsstrategi och marknadsplan, använder tydliga budskap, arbetar med kundinsikt, inbound marketing…

Konsumentbeteende

3 halvdagar, med Nurit Nobel, 12 000 kr. ex. moms.

I vår roll som marknadsförare är det viktigt att förstå varför konsumenter väljer, köper, och använder vissa produkter. Med den förståelsen kan vi utveckla strategier som effektivt…

Varumärkesstrategi

3 halvdagar, med Erik Modig, 12 000 kr. ex. moms.

Globaliseringen gör att ett starkt varumärke blir viktigare än någonsin för att försvara er marginal. Digitaliseringen gör att ett varumärke idag måste kunna förmedlas till kund på…

Marknadsstrategi

3 halvdagar, med Erik Modig, 12 000 kr. ex. moms.

Allt inom marknadsstrategi syftar till att utvärdera vilka kunder vi ska fokusera våra resurser på. Målet är att uppnå högre effekt med samma insatser genom att rikta…

Marknadskommunikationsstrategi

3 halvdagar, med Erik Modig, 12 000 kr. ex. moms.

Ett program för dig som planerat och genomfört marknadskommunikation och vill finslipa ditt strategiska tänk och verktyg. I detta program går vi igenom vikten av en resultatfokuserad…

Digital marknadsföring för generalister

3 halvdagar, med Erik Modig, 12 000 kr. ex. moms.

Ett program som vänder sig till dig som vill orientera dig i hur digital marknadsföring fungerar och hur du tar in det i hela marknadsföringsmixen.

Mediestrategi och planering för generalister

3 halvdagar, med Christina Wihlner Lentell, 12 000 kr. ex. moms.

Programmet går igenom de olika byggstenarna i hur man skapar en mediestrategi utifrån nuvarande affärsläge. Och ger verktyg för att analysera nuläge och sätta tydliga mål som…

Att mäta och visa marknadsföringens effekter

3 halvdagar, med Mats Rönne, 12 000 kr. ex. moms.

Programmet hjälper dig skapa bättre förutsättningar för att sätta mål för marknadskommunikationen, utvärdera insatserna och visa nyttan som marknadsföring skapar – och därmed också stöd för att…

Läs mer om Campus mikrokurser

Mikrokurser inom bland annat marknadsrätt, strategi och B2B-marknadsföring avsedda för individuella självstudier. Kurserna är ca 15–20 minuter långa och finns tillgängliga via Campus Online.