WFA, The World Federation of Advertisers, har genomfört en undersökning,The Future of Agency Rosters, bland 50 marknadsförare på multinationella bolag och 26 byrårepresentanter. Undersökningen handlar om hur väl byrå och kund samarbetar.

Byråerna tyckte att ett effektivt samarbete och kvalitén på arbetet kan hindras av kundens interna strukturer (51%), dåliga briefer (49%), kundens godkännandeprocess (40%) och kundens bristande data (52%).

Kunderna å andra sidan tyckte att byråerna brast i förståelsen för kundresan och inte hade tillräcklig kompetens inom martech.
Under mina 13 år som byråvalsrådgivare på Sveriges Annonsörer så har jag samlat på mig en rad olika erfarenheter gällande samarbetet mellan kund och byrå.
Några brister som kunderna kan uppleva kring byråerna kan vara:

  • För snabba på lösning utan insiktsarbete.
  • Förståelsen för kundens affär.
  • Kompetensen kring kommunikationseffekt och affärsnytta.
  • Engagemang och proaktivitet.

Byråernas synpunkter på vad kunderna kan brista i kan vara (utöver ovanstående undersökning, bl a briefer):

  • Tron på emotionell kommunikation och kreativitetens möjligheter.
  • Öppenhet kring relevant information, ex beslutsprocess, kundinsikter.
  • Utvärdering av kommunikationseffekter.
  • Tydlighet i kommunikationens syfte och mål.

Ju bättre insikt och förståelse båda parter har om de möjliga bristerna i ett samarbete, desto bättre kan parterna förebygga dem och utveckla ett väldigt givande samarbete. Och för att lyckas skapa ett långsiktigt samarbete mellan kund och byrå, som ska fungera som ett partnerskap med vardera 50 procent ansvar för samarbetet, så behöver båda parter jobba med relationen, exempelvis hur arbetsprocessen fungerar, hur briefarbetet sker, hur feedbacken blir konstruktiv, hur utvärderingarna genomförs och används.
Om parterna stämmer av detta frekvent, exempelvis en gång per halvår, så skapar man större förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och därmed en mer lönsam kommunikation.

Av Max Apéria
[email protected]

Max Apéria

Relaterade artiklar

Oroväckande okunskap om varumärkesbyggande bland svenska företagsledare

Att effekten av marknadsinvesteringar sjunker, och att reklamtröttheten är fortsatt hög vet vi helt säkert. Men för att förstå varför, och hur vi ska kunna vända utvecklingen, krävs djupare analys – på flera…

Bli en tryggare köpare av influencersamarbeten

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår…

Hur ska man annonsera utan tredjepartscookies?

Det är dags att se över sin digitala annonsering då tredjepartscookies är på väg bort och detta kommer att förändra hela ekosystemet för alla digitala marknadsförare. Läs vår medieexpert Peter Mackhés blogg om…

Reklamtrötthet, effekt, data och kreativitet

Reklamtrötthet är ett ämne som har börjat diskuteras igen. Jo, det är faktiskt inte första gången. Det skedde redan på sjuttiotalet; när allmänheten kände att trycket från mediebruset började bli rent ut sagt…
Fler artiklar