Pressmeddelande 2 oktober 2023  

I undersökningen “MarknadsAvdelningen ´23” som Sveriges Annonsörer har gjort tillsammans med Kapero kommer att mäta och följa upp KPI:er på andra plats för att kunna öka effekten av det arbete som görs på marknadsavdelningen. Det rankas också högt för att förbättra effektiviteten vilket är logiskt – effekt och effektivt är inte varandras motsatser men vi behöver skilja dem åt i själva uppföljningen. Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation och marknadsföring är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. 

Effektsystemet är en del i arbetet inom Effektinitiativet som drivs av Sveriges Annonsörer och lanserades i juni 2021 – en svensk branschstandard för hur man redovisar effekterna av sin marknadsföring. Bakgrunden var att det finns en uppsjö KPI:er som marknadsavdelningen jobbar med och att vi har en tendens att blanda ihop effekt och effektivitet. Dessutom finns en obalans med ett för stort fokus på snabba resultat vilket tar över och skymmer sikten för de långvariga effekterna. Många har svårt att definiera vilka KPI:er som är viktiga och har utmaningar med hur de hänger samman. I Effektsystemet finns nu en tydlig prioritering av vilka nyckeltal som är viktigast för att mäta just effekten, hur de definieras och riktlinjer för hur de bör mätas och redovisas.  

Närmare 2000 personer och 200 företag har redan certifierat sig. Vi fortsätter driva Effektinitiativet med fokus på vad effekt är och hur man skapar effekt genom fakta och analyser från 100-wattaren samt vidareutveckling av guider. 

– Gensvaret från branschen efter att vi lanserade Effektsystemet har varit enormt. Det som tydligast framkommer i feedbacken från de som har certifierat sig är att man nu har ett gemensamt språk för vad som är effekt och att det underlättar rejält för marknadsförare och deras samarbetspartners att jobba mot gemensamma mål. Och att man nu har ett verktyg för att påvisa affärsvärdet av sitt arbete, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad. Uppdateringarna har vi gjort för att vi lärt oss mycket av alla de certifieringar som har genomförts men också för att det kommer nya insikter, säger Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer.  

Svensk branschstandard för marknadsföringseffekt utgår från 36 utvalda nyckeltal inom sex olika områden: media/investeringar, digitala mått, kommunikations-/kampanjmått, varumärkesmått, affärsmått och relationsmått. 

Med en branschstandard på plats kan marknadsförare, byråer och mediebolag i Sverige samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekt och därmed också jobba mot samma mål. Standarden stärker också kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att företagsledningar ska se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad. 

– Många av de KPI:er som cirkulerar idag är effektivitetsmått eller kanalspecifika mått snarare än affärsorienterade effektmått. Det fanns därför ett stort behov av att rensa upp och välja ut de nyckeltal som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och förklara hur de bidrar till att utveckla affärsnyttan. Det finns också en språklig utmaning, där vi marknadsförare behöver blir betydligt bättre på att översätta marknadsföringstermer till ledningsspråk och förklara den affärsmässiga nyttan som bra marknadskommunikation skapar. Vi har redan sett att Effektsystemet kan göra stor skillnad såväl för bolaget som för den enskilda marknadsföraren och nu tar vi detta ytterligare ett steg vidare, säger Mats Rönne, en av Sveriges främsta experter inom effektområdet och den som har lett arbetet med att ta fram branschstandarden. 

De 36 nyckeltalen i ”Effektsystemet” är fritt tillgängliga för alla. För att få tillgång till standarden i sin helhet krävs en certifiering som erhålls efter att en eller flera medarbetare i organisationen genomgått en utbildning. Utbildningen ger fördjupad kunskap om KPI:erna och styrande parametrar och säkerställer att standarden används på rätt sätt.  

Läs mer om Effektsystemet här

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer  
0702-29 66 90 
[email protected] 

Mats Rönne, effektexpert Sveriges Annonsörer 
0705-90 50 50 
[email protected] 

Relaterade artiklar

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People presenterar tre guider som syftar till att främja mångfald, inkluderande kommunikation och psykisk hälsa inom branschen. Två av guiderna som handlar om att stärka mångfalden i branschen lanserades i maj och nu…

Sveriges Annonsörers nya styrelse 2024

På årets föreningsstämma den 22 maj valdes ny styrelse, den består av både nyvalda och omvalda ledamöter från medlemsföretag med viktiga kompetenser för att fortsätta utveckla Sveriges Annonsörer och driva branschen framåt.

CommToAct lanserar CommToAct People med fokus på social hållbarhet inom marknad- och kommunikationsbranschen

Nu lanseras CommToAct People, en sammanslutning av ledande byråer, marknadsavdelningar, publicister och tech plattformar som strävar efter att göra verklig skillnad inom marknad- och kommunikationsbranschen. Genom att sätta fokus på viktiga frågor som…
Fler artiklar