Pressmeddelande 31 maj 2023

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30 maj 2023.

– Jag är hedrad över uppdraget och tackar för förtroendet från medlemmarna.  Kommunikation och marknadsföring är centrala frågor för företags konkurrenskraft och tillväxt. Sveriges Annonsörer har en viktig roll att driva frågor viktiga för branschen i en allt mer snabbföränderlig och komplex omvärld. Digitalisering, globalisering och grön omställning påverkar marknadsföringslandskapet i grunden. Jag och styrelsen ser framemot att fortsätta arbetet med effektfrågor, transparens och hur vi som bransch kan vara del i hållbart värdeskapande. Tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer ska vi skapa förutsättningar för kommunikation och marknadsföring som bidrar till långsiktigt framgångsrika verksamheter, säger Stina Liljekvist, ny ordförande i Sveriges Annonsörer i en kommentar.   

De tre nya styrelsemedlemmarna är:  

Fredrik Kullberg, Marknads- och kommunikationschef, Apotek Hjärtat  
Kristoffer Stenqvist, Marknadschef Norden, Kry 
Robert Arvidsson, Kommersiell chef, Liseberg 

Styrelsens ambition är att fokusera på följande prioriterade områden under de närmaste åren:   

Ökad effekt i marknadsinvesteringar 

För att bryta trenden med allt sämre effekt av marknadsinvesteringar kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med frågan de kommande åren. Vi har lanserat ”Effektsystemet”, en branschstandard för hur vi mäter och definierar effekt som har fått stort genomslag med över 2 000 personer certifierade. Vi fortsätter med forskning, fakta, vägledning och utbildning för att varje krona som vi investerar ska få en bättre effekt och bidra till lönsamma företag.  

Ökad transparens i medieköp

Cross Media Measurement går nu in i fas 2 där vi utifrån den standard för hur vi definierar vad som är vad i medieköpen och som vi lanserade i december 2021 tar nästa steg. Vi är inne i en intensiv fas där vi utbildar och certifierar medlemmar och övriga parter i branschen samt kommer jobba att hitta en hållbar lösning framåt.  

CommToAct – hur marknadsföringen bidrar till hållbarhetsmålen  

Vi vet att marknadskommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle som vi vill kunna verka och leva i.​ CommToAct består av två initiativ, Planet och People, som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till några av hållbarhetsmålen genom att själva bidra men även genom påverkansarbete mot makthavare. 

Ansvarsfull digital marknadsföring 

Digitaliseringen har skapat och kommer fortsätta att skapa nya medier och kanaler som våra medlemmar investerar i. Men det har också skapat nya, stora utmaningar. Vi brottas med etiska frågeställningar kring datahantering, skadligt innehåll som påverkar konsument och varumärken. Långtgående förslag på skarpare lagstiftning finns som kommer ha en stor påverkan på framtidens marknadsföring. Vi behöver skapa en hållbar och ansvarsfull värdekedja utifrån våra medlemmars perspektiv med en väl fungerande självreglering tillsammans med branschen. ​ 

Samtliga medlemmar i Sveriges Annonsörers styrelse:  

Eva Ernfors, Dustin 
Fredrik Kullberg, Apotek Hjärtat 
Gina Azaric, Telia
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer
Josefin Lundmark, ICA 
Karolina Åhs, Elgiganten 
Kristoffer Stenqvist, KRY
Peter Jannerö, Dometic
Robert Arvidsson, Liseberg
Staffan Ekstam, McDonald’s 
Stina Liljekvist, Skandia (ordförande)
Stina Sandell, Holmen 


För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Liljekvist, ordförande Sveriges Annonsörer 
[email protected] 

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer  
[email protected]
0702-29 66 90 

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som verkar för sund och ansvarsfull marknadsföring samt för att annonsörer ska få bättre effekt av sina investeringar. Organisationen driver flera branschfrågor med målet att ge marknadsförare bättre förutsättningar att skapa, mäta och redovisa effekt. 

Sveriges Annonsörer stöttar även medlemmar med utbildningar, seminarier och praktiska arbetsverktyg samt rådgivning inom juridik och byrårelationer. Organisationen företräder drygt 5 000 marknadsförare från 400 medlemsföretag i 26 olika branscher i Sverige (2023), och har även ett nära samarbete med sin globala moderorganisation WFA (World Federation of Advertisers). 

Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Nytt initiativ för att få alla inom marknad och kommunikation att accelerera den gröna omställningen

En undersökning från Novus visar att en majoritet av svenska konsumenter upplever att företag medvetet kommunicerar vilseledande reklam kring klimat och miljö. Det är ett underbetyg för företagens kommunikation. Därför presenterar nu Sveriges…
Fler artiklar