Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing. Vi ställde några frågor till marknadschef Gina Azaric om processen, val av partner och hur konceptet har tagits emot.

På Telia genomför ni nu en stor kompetenssatsning på marknadsavdelningen, vad var bakgrunden till att ni såg detta behov?

Vi har satt ett intern ledstjärna att vi vill satsa på våra medarbetare, bygga en lärande kultur och skapa en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger. Som ett led i detta ville vi skapa en Marketing Academy så att alla kan få ett ”gemensamt språk” och möjliggöra hög kompetensutveckling för alla medarbetare.

I höstas vände du dig till oss på Sveriges Annonsörer för att se hur vi kunde hjälpa er att ta fram en lösning på ovanstående behov. Hur kom det sig att du vände dig just till oss?

Jag sökte en partner som kunde säkra hög kvalitet och som samtidigt redan hade lagt en grund i ett upplägg som både kunde ge bredd och spets inom olika områden. Sveriges Annonsörer hade allt det!

Vi har nu gemensamt tagit fram ett skräddarsytt upplägg för er på Telia som grundar sig i vårt utbildningskoncept ”Campus Marketing” som ni kört igång med i vår och som ska pågå under ett helt år. Vad skulle du säga är det viktigaste ni får ut av detta koncept?

Att vi genom en gemensam utbildning kan öka kompetens, förståelse för varandras områden, bygga lärande kultur och team. I slutändan vill vi skapa en attraktiv arbetsplats så vi kan behålla och attrahera de bästa talangerna.

Nu när ni är igång, hur har det tagits emot av teamet som jobbar på marknadsavdelningen?

Vi har fått ett otroligt positivt gensvar och intresse. Framför allt att det är så hög kvalitativ nivå på utbildningen och att man känner att vi verkligen satsar på våra talanger.

Vad skulle du vilja skicka med som tips till våra medlemmar när det gäller kompetensutveckling?

Det är en så viktig konkurrensfaktor idag. Satsa för det betalar sig tillbaka mångfalt!

Är du och ditt team intresserade av ett liknande upplägg?

Kontakta vår projektledare för Campus Marketing Karin Grohman, [email protected]

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…

Nu börjar Digital Services Act att gälla för de största plattformarna – ger användare bättre trygghet och transparens 

Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital…
Fler artiklar