Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing. Vi ställde några frågor till marknadschef Gina Azaric om processen, val av partner och hur konceptet har tagits emot.

På Telia genomför ni nu en stor kompetenssatsning på marknadsavdelningen, vad var bakgrunden till att ni såg detta behov?

Vi har satt ett intern ledstjärna att vi vill satsa på våra medarbetare, bygga en lärande kultur och skapa en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger. Som ett led i detta ville vi skapa en Marketing Academy så att alla kan få ett ”gemensamt språk” och möjliggöra hög kompetensutveckling för alla medarbetare.

I höstas vände du dig till oss på Sveriges Annonsörer för att se hur vi kunde hjälpa er att ta fram en lösning på ovanstående behov. Hur kom det sig att du vände dig just till oss?

Jag sökte en partner som kunde säkra hög kvalitet och som samtidigt redan hade lagt en grund i ett upplägg som både kunde ge bredd och spets inom olika områden. Sveriges Annonsörer hade allt det!

Vi har nu gemensamt tagit fram ett skräddarsytt upplägg för er på Telia som grundar sig i vårt utbildningskoncept ”Campus Marketing” som ni kört igång med i vår och som ska pågå under ett helt år. Vad skulle du säga är det viktigaste ni får ut av detta koncept?

Att vi genom en gemensam utbildning kan öka kompetens, förståelse för varandras områden, bygga lärande kultur och team. I slutändan vill vi skapa en attraktiv arbetsplats så vi kan behålla och attrahera de bästa talangerna.

Nu när ni är igång, hur har det tagits emot av teamet som jobbar på marknadsavdelningen?

Vi har fått ett otroligt positivt gensvar och intresse. Framför allt att det är så hög kvalitativ nivå på utbildningen och att man känner att vi verkligen satsar på våra talanger.

Vad skulle du vilja skicka med som tips till våra medlemmar när det gäller kompetensutveckling?

Det är en så viktig konkurrensfaktor idag. Satsa för det betalar sig tillbaka mångfalt!

Är du och ditt team intresserade av ett liknande upplägg?

Kontakta vår projektledare för Campus Marketing Karin Grohman, [email protected]

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.

Nytt initiativ för att få alla inom marknad och kommunikation att accelerera den gröna omställningen

En undersökning från Novus visar att en majoritet av svenska konsumenter upplever att företag medvetet kommunicerar vilseledande reklam kring klimat och miljö. Det är ett underbetyg för företagens kommunikation. Därför presenterar nu Sveriges…
Fler artiklar