Influencer marketing är ett område högt upp på agendan för EU-kommissionen. Bland annat genomför kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna nu en granskning över hur influencers inom unionen sköter sig på sociala medier. I denna nyhetsartikel samlar vi ny information på området, däribland om ny vägledning från kommissionen och om en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen.  

En fråga som även diskuterats är den om influencers skyldighet att betala skatt för gåvor man tagit emot från företag. Avslutningsvis samlar vi därför lite information om vad som gäller skattemässigt både för annonsörer och för influencers när det kommer till influencer marketing.  

Ny vägledning från EU 

För att göra det lättare att ta till sig vilka regler som gäller för influencer marketing så har EU-kommissionen även tagit fram en ny kunskapsplattform som man gett namnet Influencer Legal Hub. På plattformen hittar man bland annat kortare videoutbildningar som tar upp grundläggande information i olika frågor som rör influencer marketing. Plattformen innehåller också mycket annat nyttigt material, inte minst länkar till riktlinjer som tagits fram av tillsynsmyndigheter inom EU/EES. 

Ta del av EU kommissionens Influencer Legal Hub på kommissionens webbplats. 

Vi vill i detta sammanhang även slå ett slag för den guide till influencer marketing som Sveriges Annonsörer tog fram under 2021 och som finns tillgänglig för våra medlemmar. Guiden utgår helt och hållet från marknadsförarens specifika behov och utmaningar och behandlar allt från köpprocess, brief, kpi:er och effektmätning till juridiken man behöver hålla koll på. 

Ta del av Marknadsförarens guide till influencer marketing på vår webbplats.  

Ny dom från Patent- och marknadsdomstolen 

Den 24 oktober meddelade Patent- och marknadsdomstolen sin dom i ett mål mellan Konsumentombudsmannen och en influencer samt hennes företag. Domstolen beslutade att influencern och företaget är skyldiga att betala ett vite på sammanlagt 1 250 000 kronor till staten. Domen, och inte minst storleken på det vitet, illustrerar allvaret och vikten av god kunskap om reglerna vid influencer marketing. 

Bakgrund 

Influencern och företaget har tidigare fällts i domstol för så kallad smygreklam och vid det tillfället, lite förenklat, förbjudits att på nytt göra liknande smygreklam vid marknadsföring av livsmedel på Instagram (eller andra sociala medier som fungerar på väsentligen samma sätt som Instagram). Förbudet förenades med vite vilket innebär att influencern och företaget kunde bli skyldiga att betala 250 000 respektive 1 000 000 i vite till staten vid en överträdelse av förbudet. I den nu aktuella domen kom domstolen fram till att det tidigare meddelade förbudet hade överträtts och att bolaget och influencern därmed är skyldiga att betala vitet på sammantaget 1 250 000 kronor.  

Läs mer om domen på Konsumentverkets webbplats.  

Skattefrågor 

Om ni engagerar en influencer behöver ni även tänka på den skatterättsliga aspekten. Det finns inte några särskilda skatteregler för influencers men de skattemässiga förutsättningarna kan skilja sig åt beroende på om influencern exempelvis har F-skatt eller inte. Har influencern F-skatt är det denne som ansvarar för att redovisa intäkter och betala skatter och avgifter. Om influencern å andra sidan har A-skatt är det normalt sett den som anlitar influencern som ska betala arbetsgivaravgifter och som kan behöva göra skatteavdrag för vissa ersättningar. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats. 

För influencern finns det också bra vägledning från Skatteverket vad influencern ska tänka på. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats 

Kom ihåg att du genom ditt medlemskap i Sveriges Annonsörer kan få juridisk rådgivning av våra jurister om du har frågor om t.ex. influencer marketing. 

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]

Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer vinner internationellt pris på WFA President Award för Campus Marketing

Sveriges Annonsörer har återigen fått internationell erkännande genom att vinna det prestigefyllda WFA President Award för sitt banbrytande kunskapsprogram, Campus Marketing. Prisutdelningen ägde rum igår kväll och lyfter fram det betydande arbete som…

Siffrorna som visar att reklam är lönsamt

141 varumärken i 14 kategorier. Drygt 20 miljarder kronor i mediainvesteringar över tre år. 10 olika huvudmedier. 5 olika konsultgrupper. Det är svårt att inte bli imponerad av dataunderlaget som ligger till grund…

Välkommen på vårt årsmöte den 22 maj

Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Green Claims direktivet – uppdatering från lagstiftningsprocessen

Vi har tidigare rapporterat om den föreslagna nya EU-lagen – Green claims direktivet. Eftersom det snarare är regel än undantag att ett ursprungligt förslag ändras innan det klubbas igenom som slutgiltigt tar denna…
Fler artiklar