Influencer marketing är ett område högt upp på agendan för EU-kommissionen. Bland annat genomför kommissionen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna nu en granskning över hur influencers inom unionen sköter sig på sociala medier. I denna nyhetsartikel samlar vi ny information på området, däribland om ny vägledning från kommissionen och om en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen.  

En fråga som även diskuterats är den om influencers skyldighet att betala skatt för gåvor man tagit emot från företag. Avslutningsvis samlar vi därför lite information om vad som gäller skattemässigt både för annonsörer och för influencers när det kommer till influencer marketing.  

Ny vägledning från EU 

För att göra det lättare att ta till sig vilka regler som gäller för influencer marketing så har EU-kommissionen även tagit fram en ny kunskapsplattform som man gett namnet Influencer Legal Hub. På plattformen hittar man bland annat kortare videoutbildningar som tar upp grundläggande information i olika frågor som rör influencer marketing. Plattformen innehåller också mycket annat nyttigt material, inte minst länkar till riktlinjer som tagits fram av tillsynsmyndigheter inom EU/EES. 

Ta del av EU kommissionens Influencer Legal Hub på kommissionens webbplats. 

Vi vill i detta sammanhang även slå ett slag för den guide till influencer marketing som Sveriges Annonsörer tog fram under 2021 och som finns tillgänglig för våra medlemmar. Guiden utgår helt och hållet från marknadsförarens specifika behov och utmaningar och behandlar allt från köpprocess, brief, kpi:er och effektmätning till juridiken man behöver hålla koll på. 

Ta del av Marknadsförarens guide till influencer marketing på vår webbplats.  

Ny dom från Patent- och marknadsdomstolen 

Den 24 oktober meddelade Patent- och marknadsdomstolen sin dom i ett mål mellan Konsumentombudsmannen och en influencer samt hennes företag. Domstolen beslutade att influencern och företaget är skyldiga att betala ett vite på sammanlagt 1 250 000 kronor till staten. Domen, och inte minst storleken på det vitet, illustrerar allvaret och vikten av god kunskap om reglerna vid influencer marketing. 

Bakgrund 

Influencern och företaget har tidigare fällts i domstol för så kallad smygreklam och vid det tillfället, lite förenklat, förbjudits att på nytt göra liknande smygreklam vid marknadsföring av livsmedel på Instagram (eller andra sociala medier som fungerar på väsentligen samma sätt som Instagram). Förbudet förenades med vite vilket innebär att influencern och företaget kunde bli skyldiga att betala 250 000 respektive 1 000 000 i vite till staten vid en överträdelse av förbudet. I den nu aktuella domen kom domstolen fram till att det tidigare meddelade förbudet hade överträtts och att bolaget och influencern därmed är skyldiga att betala vitet på sammantaget 1 250 000 kronor.  

Läs mer om domen på Konsumentverkets webbplats.  

Skattefrågor 

Om ni engagerar en influencer behöver ni även tänka på den skatterättsliga aspekten. Det finns inte några särskilda skatteregler för influencers men de skattemässiga förutsättningarna kan skilja sig åt beroende på om influencern exempelvis har F-skatt eller inte. Har influencern F-skatt är det denne som ansvarar för att redovisa intäkter och betala skatter och avgifter. Om influencern å andra sidan har A-skatt är det normalt sett den som anlitar influencern som ska betala arbetsgivaravgifter och som kan behöva göra skatteavdrag för vissa ersättningar. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats. 

För influencern finns det också bra vägledning från Skatteverket vad influencern ska tänka på. 

Läs mer på Skatteverkets webbplats 

Kom ihåg att du genom ditt medlemskap i Sveriges Annonsörer kan få juridisk rådgivning av våra jurister om du har frågor om t.ex. influencer marketing. 

Ulrika Wendt, jurist
[email protected]

Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Black Friday närmar sig – Konsumentverket granskar prismarknadsföring

Konsumentverket gick idag ut med ett pressmeddelande om att man under oktober och november genomför en så kallad sweep där flera företags prisinformation kommer att granskas för att se om prisnedsättningsregeln i prisinformationslagen…

Möt årets 100-wattsjury – tävlingen är öppen

Idag presenterar vi juryn för 100-wattaren 2023. Tävlingen är öppen för bidragsinlämning, sista dag att tävla är 25 oktober. 100-wattaren har sedan 1990 belönat kommunikation som gett bevisad effekt.

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…
Fler artiklar