Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.

Du har varit Sveriges Annonsörers byrårådgivare sedan 18 år tillbaka, under dessa år har du genomfört över hela 250 uppdrag ihop med våra medlemsföretag. Varför slutar du efter alla dessa år? 

Jag har ju tidigare jobbat på olika byråer och känner väl till hur deras vardag kan se ut. Så jag tänkte att jag ville summera erfarenheten av 18 år och cirka 250 uppdrag inom byråval och byråsamarbete och se om dessa erfarenheter kan vara till nytta för kommunikationsbyråer.

Vad har varit roligast i din roll som rådgivare?

Att få den positiva responsen och tacksamheten från medlemsorganisationerna i hur man hittar rätt kommunikationspartner och hur man utvecklar ett givande byråsamarbete.

Vad har varit svårast?

Den stora utmaningen har alltid varit att få fram ett så optimalt beslutsunderlag som möjligt för medlemmarna i deras byråvalsprocesser.

Vad kan köparna bli bättre på? 

Att utvärdera sina kommunikationsinvesteringar och utifrån det jobba tillsammans med sina byråer, och sätta kommunikationsmål och arbeta igenom bra briefer tillsammans med sina byråer.

Vad kan byråerna bli bättre på? 

Att förstå kundens vardag och att hjälpa kunden att strukturera kommunikationsarbetet.

Nu lämnar du samarbetet med Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell från Engage Marketing i byrårådgivningen hos oss. Vad tycker du är det största värdet för våra medlemmar med vår byrårådgivning?

Det är att få sakkunnig hjälp om hur man utvecklar både en bra byråvalsprocess och ett ömsesidigt givande byråsamarbete.

Du har varit en stor inspiration för oss och våra medlemmar, tack för härliga år tillsammans! Var hittar man dig framöver? 

Jag fortsätter mitt arbete som konsult och nås på [email protected]e och på 070-7960774.

Se hur våra byrårådgivare Gunilla och Christina kan hjälpa dig

En bra byråpartner kan vara avgörande för att skapa marknadsföring som ger effekt.
Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Nytt initiativ för att få alla inom marknad och kommunikation att accelerera den gröna omställningen

En undersökning från Novus visar att en majoritet av svenska konsumenter upplever att företag medvetet kommunicerar vilseledande reklam kring klimat och miljö. Det är ett underbetyg för företagens kommunikation. Därför presenterar nu Sveriges…
Fler artiklar