Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.

Du har varit Sveriges Annonsörers byrårådgivare sedan 18 år tillbaka, under dessa år har du genomfört över hela 250 uppdrag ihop med våra medlemsföretag. Varför slutar du efter alla dessa år? 

Jag har ju tidigare jobbat på olika byråer och känner väl till hur deras vardag kan se ut. Så jag tänkte att jag ville summera erfarenheten av 18 år och cirka 250 uppdrag inom byråval och byråsamarbete och se om dessa erfarenheter kan vara till nytta för kommunikationsbyråer.

Vad har varit roligast i din roll som rådgivare?

Att få den positiva responsen och tacksamheten från medlemsorganisationerna i hur man hittar rätt kommunikationspartner och hur man utvecklar ett givande byråsamarbete.

Vad har varit svårast?

Den stora utmaningen har alltid varit att få fram ett så optimalt beslutsunderlag som möjligt för medlemmarna i deras byråvalsprocesser.

Vad kan köparna bli bättre på? 

Att utvärdera sina kommunikationsinvesteringar och utifrån det jobba tillsammans med sina byråer, och sätta kommunikationsmål och arbeta igenom bra briefer tillsammans med sina byråer.

Vad kan byråerna bli bättre på? 

Att förstå kundens vardag och att hjälpa kunden att strukturera kommunikationsarbetet.

Nu lämnar du samarbetet med Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell från Engage Marketing i byrårådgivningen hos oss. Vad tycker du är det största värdet för våra medlemmar med vår byrårådgivning?

Det är att få sakkunnig hjälp om hur man utvecklar både en bra byråvalsprocess och ett ömsesidigt givande byråsamarbete.

Du har varit en stor inspiration för oss och våra medlemmar, tack för härliga år tillsammans! Var hittar man dig framöver? 

Jag fortsätter mitt arbete som konsult och nås på [email protected]e och på 070-7960774.

Se hur våra byrårådgivare Gunilla och Christina kan hjälpa dig

En bra byråpartner kan vara avgörande för att skapa marknadsföring som ger effekt.
Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer 100 år – hur allting började

Vi befinner oss i Sverige under mellankrigstiden. Regeringen har precis givit Radiotjänst monopol på alla radiosändningar i landet. Samtidigt ökar filmintresset hos gemene man. Ljudfilmen ska snart slå igenom och inleda det glada…

Sommarläsning! Facit från Cannes: kreativitet, långsiktighet, fokus och mångfald ger resultat

Det är förstås inte förvånande att kreativiteten var i centrum under Cannes Lions. Många av seminarierna pekade också tydligt på affärsresultaten av högkreativ reklam. För det handlar ju om att skapa effekt, underströk…

Träffa oss i Almedalen!

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg! Sveriges Annonsörer är på plats under hela veckan för att prata om marknad- och kommunikationsbranschens viktigaste frågor.

Lansering av globalt ramverk för att mäta medias koldioxidutsläpp samt en guide för hållbara medieköp

Igår lanserades Global Media Sustainability Framework som är en global branschstandard för att få jämförbara mätningar av utsläpp av växthusgaser (GHG) från digital, tv, tryck, ljud, utomhus och bioreklam.
Fler artiklar