Utbildning inom varumärkesstrategi

Globaliseringen gör att ett starkt varumärke blir viktigare än någonsin för att försvara er marginal. Digitaliseringen gör att ett varumärke idag måste kunna förmedlas till kund på ca 2-3 sekunder. Samtidigt ställer ökat krav på accountability att satsningar på varumärke måste underbyggas tydligare och mer faktabaserat på ledning.

Kursen rustar er för dessa tre utmaningar, både med praktiska exempel och senaste forskning och studier på området. Kursledare är Erik Modig, forskare och författare som ses som en av Sveriges främsta experter på marknadsföring.

Exklusivt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, är ditt företag inte medlem? Kontakta oss eller Läs om medlemskapet.

Hör kursansvarig Erik Modig berätta om utbildningen:

För vem?

Utbildningen är för dig som både har jobbat länge med varumärken och som vill ha en brush-up eller du som är ny som ansvarig för er varumärkesstrategi. Kursen är för dig:

– som befinner dig i, eller vill lära dig mer inför, en varumärkesprocess.

– som känner behov av att uppdatera ditt företags varumärkesstrategi

– vill förbättra din förmåga att argumentera för varumärkessatsningar mot ledning

– som vill kunna utvärdera er byrås arbete bättre

– som vill veta hur ni på bästa sätt kan länka samman varumärke och sälj

Kursen passar både för dig inom B2B och B2C.

Om utbildningen

Senaste åren har det hänt mycket som påverkar våra val inom varumärkesstrategi. Digitalisering och globalisering har lett till en extrem ökning i konkurrensen om både kundernas uppmärksamhet och deras plånbok. Därmed måste varumärkesstrategin vara tydlig och fokuserad så att vi inte glöms bort eller faller ner i en otydlighet som inte bidrar till påverkan på kundernas beslut. Frågorna är många:

 • När ska vi öka investeringar i varumärke?
 • När ska vi minska investeringar i varumärke?
 • Vad är en optimal balans i investeringar på lång och kort sikt?
 • Vad kännetecknar en bra varumärkesstrategi?
 • Behöver vi ett varumärkessyfte?
 • Om Binet & Fields har rätt eller fel om mediabudget, vad betyder det för oss?
 • Om Byron Sharp har rätt eller fel om varumärkesstrategi, vad betyder det för oss?
 • Hur argumenterar jag för en varumärkessatsning på ett effektivt sätt?
 • Hur argumenterar jag för en varumärkessatsning på rätt sätt?
 • Hur skapar jag en varumärkesstrategi som driver tillväxt?

Varför behöver man gå den här utbildningen?

För att känna trygghet och självförtroende att er strategi och din kompetens inom varumärken är uppdaterad och att du övat på att hantera alla de olika frågorna som kommer upp när man diskuterar varumärken.

Resultat efter utbildningen

Du får kunskap om alla de olika beståndsdelar som bör finnas inom en varumärkesstrategi samt vad som kännetecknar bra sådana:

– varumärkesposition & personlighet

– varumärkesidentitet & plattform

– varumärkesupplevelse

– varumärkessyfte

– varumärkeslöfte & värdeerbjudande

Utöver förmågan att skapa varumärkesstrategin får du även förmågan att diskutera varumärkesinvesteringar med både samarbetspartners samt ledning.

Utbildningens olika moment

Varje av de tre blocken är uppbyggt av fem delar: - Introduktionsfilmer som går igenom ett område - Övningsmaterial för detta område - Eget arbete och reflektion - Workshop där vi i hela gruppen gör ytterligare övningar och diskuterar - Diskussion och feedback mellan kursdeltagare

 • 1

  BLOCK 1 – Varumärkets roll och värde

  I denna första del går vi igenom och snabbt repeterar varumärkets roll för företags tillväxt. Vi går in på forskning som visar på vikten av varumärke samt hur man på bäst sätt kan maximera värdet av varumärket. Vi går in på mätning av varumärkesvärde och hur man kan testa och illustrera det för ledning och organisation. I och efter block 1 kommer vi att jobba med hur du kan skapa en presentation som illustrerar värdet av varumärket för just ert bolag.

 • 2

  Block 2 – Varumärkesstrategin

  Här går vi igenom de olika beståndsdelarna i en varumärkesstrategi och vad som kännetecknar en tydlig och genomförbar strategi. Vi jobbar och diskuterar igenom era existerande koncept och ser vad som kan behöva skapas, förtydligas och förbättras. Vi spenderar tid på att diskutera varumärkesstrategi så att vi alla känner oss bekväma med att diskutera många av de utmaningar som finns såsom differentiering eller distinkthet, internt eller externt fokus.

 • 3

  Block 3 – Presentationer och avvägningar

  I den sista delen går vi igenom hur du med mest genomslag presenterar och argumenterar för insatser som stärker ert varumärke. Hur för vi en dialog med ledning kring investeringar och hur vet vi själva när det är läge att öka eller minska investeringar för just oss. Vilka mätpunkter ska vi hålla koll på? Vi går igenom era egna strategier och presenterar för varandra för att få feedback.

Detta får du med dig:

Du lämnar utbildningen med:

– ökad kompetens och kunskap

– uppdaterad varumärkesstrategi

– mall för slides kring presentation och argumentation kring varumärke

– boken Bang for the buck av Erik Modig

Kursansvarig

Erik Modig

Erik Modig är forskare, författare och föreläsare samt rådgivare åt flertalet företag. Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Hans senaste bok Bang for the Buck vann priset årets marknadsföringsbok. Han är forskare vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hur vår kunskap om kundpsykologi kan öka effektiviteten av företags marknadsföringsstrategi samt marknadsaktiviteter.

Anmälan – fyll i formuläret nedan

Kursdeltagare

Välj starttillfälle

Starttillfälle(Obligatoriskt)

Fakturauppgifter

Hur fick du information om programmet?(Obligatoriskt)

Vi är medlemmar i Sveriges Annonsörer
Jag har tagit del av villkoren för Program(Obligatoriskt)
Läs villkoren för Program här: Allmänna villkor