Den här nätverksträffen är för dig som jobbar med kommunikation på en inhouseavdelning eller är i startgroparna att starta en inhouseavdelning och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

På årets första möte kommer vi trendspana tillsammans med Anna Romson, creative director på Cogs Creative.

  • Varför vill fler och fler kreatörer jobba inhouse – och hur tar vi vara på talang på bästa sätt?
  • Media – in-house  eller externt?
  • Gör vi för mycket produktion och gör vi rätt saker?
  • Blir vi effektivare om vi jobbar agilt?

Nätverksträffen börjar 8.30 och vi serverar frukost och senast 10.00 är klara.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med kommunikation på inhouseavdelning eller är i startgroparna att starta en inhouseavdelning på företaget. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Vi träffas på Sveriges Annonsörers kontor på Klara Östra Kyrkogata 2B. Om du har funderingar är du välkommen att kontakta oss här. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.