Träffen är FULLBOKAD. Kontakta Camilla för köplats – [email protected]

Den här nätverksträffen passar dig som jobbar med B2B kommunikation och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Enligt Content Marketing Institute använder idag 97% av alla B2B-marknadsförare LinkedIn som en del i content marketingarbetet. Men hur aktiverar vi vårt content på bästa sätt i kanalen och hur får vi våra medarbetare med på tåget?

Med oss på denna träff har vi Malin Sjöman, B2B-expert från Crescando, som guidar oss i diskussionerna där vi delar med oss av våra bästa och även mindre bra erfarenheter av marknadsföring på LinkedIn.

Denna träff är helt digital och nätverket börjar 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar med B2B kommunikation. Syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.