Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell och Niklas Briselius. Just nu är alla våra nätverk digitala, start 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

Marknadsföring omfattar ofta många olika regler som ska beaktas. När det gäller marknadsföringsrättens område saknas även ibland detaljerade regleringar samt handfast rättspraxis. Likaväl ska en juridisk bedömning av marknadsföringsåtgärden göras utifrån olika parametrar där risk ska vägas mot ev. åtgärder i förhållande till nyttan att genomföra den.

På denna nätverksträff har vi som ambition att bli mer interaktiva då frågorna vi avser att diskutera bygger på era erfarenheter. Tobias och Niklas kommer att inleda och ta avstamp kring vissa bestämmelser i marknadsföringslagen och anknyta till etiska regler för att sedan övergå och diskutera kring den interna juridiska riskhantering av marknadsföring.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Digitalt nätverk

Detta nätverk kommer att vara via Teams och dagen innan nätverket kommer du att få länk till mötet via mejl. Anmäl dig till nätverket nedan.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.