Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträff 26 maj:

Vi ser att det händer mycket på EU-nivå och det har under de senaste åren initierats flera förslag som på ett eller annat sätt berör annonsörer. Som exempel kan nämnas:

  • Direktivet om Green Claims
  • DSA
  • DMA
  • Politisk annonsering
  • ePrivacy förordningen m.fl.

Vi går igenom förslagen på en övergripande nivå och diskuterar tillsammans hur ni ser på dem.

Kanske finns det något förslag som vi inte har uppmärksammat och som är betydelsefullt för någon av er och som ni vill berätta om. 

Välkommen!

Om våra Nätverk:

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Nätverksträffen sker digitalt via plattformen Teams, nätverket börjar 8:30 och slutar senast kl 10:00. Dagen innan kommer du att få länk till Teams.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Ulrika Wendt och Jakob Rönnerbäck.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]


Att fundera på inför en nätverksträff

För att vi ska få ett bra utbyte på på nätverksträffarna vill vi gärna höra hur ni arbetar med det aktuella temat på era företag. Vad har ni för utmaningar och hur tänker ni i frågorna? Vilka involveras i frågorna hos er? Kanske har just du något särskilt som du vill dela med dig av. 

Föreläsare

Ulrika Wendt

Jurist
Sveriges Annonsörer

Jakob Rönnerbäck

Jurist
Sveriges Annonsörer

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event
Fler event