Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Nätverksträffen modereras av Sveriges Annonsörers jurister Tobias Eltell och Niklas Briselius. Just nu är alla våra träffar digitala, med start kl 8.30 och senast kl 10.00 är vi klara.

Miljö- och hållbarhetsargument i marknadsföring är numera vanligt förekommande inom alla branscher. Miljöfördelar är dessutom viktigt för konsumenterna i deras köpbeslut. Samtidigt finns det stora utmaningar för företag att leva upp till vederhäftighet och bevisa miljö- och hållbarhetsargument utifrån det marknadsföringsrättsliga regelverket. Nyligen presenterade även Konsumentverket en utredning där de tittat närmare på kilmatpåståenden och redogör för myndighetens syn på rättsläget gällande detta.

På denna nätverksträff fokuserar vi dialogen på miljö- och hållbarhetsargument i ljuset av lagar och etiska regler. Vi tittar närmare på bestämmelserna och praxis i såväl domstol som egenåtgärdsprogram.

Välkommen!

Om nätverksträffen

Träffen är för dig som arbetar som jurist på ett medlemsföretag och syftet med nätverket är att i mindre grupper träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter och utbyta erfarenheter. Nätverket är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Digitalt nätverk

Detta nätverk kommer att vara via Teams och dagen innan nätverket kommer du att få länk till mötet via mejl. Anmäl dig till nätverket nedan.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.