IRM mäter och prognostiserar utvecklingen för medieinvesteringarna (köpt reklam). I spåren av covid-19 har medieinvesteringarna sjunkit kraftigt under några mycket dramatiska månader på marknaden. 

Allt fler beslut kring köp av medier sitter nära marknadschefen och nu i tider av Covid-19 är det svårare än någonsin att planera inför nästa år. Därför har vi valt att bjuda in IRM, som vet hur medieköpen ser ut och utvecklas. Madeleine Thor, VD på IRM kommer att ge dig en bild av utvecklingen under pandemin. Hon ser också några tydliga trender – för företagen har inte bara bromsat i pandemin, de har också satsats på att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Vi blir också först att få information om utfallet i det tredje kvartalet som IRM kommer att presentera bara dagarna innan.

Välkommen!

 

Föreläsare
Madeleine Thor, vd på IRM

 

Anmäl dig här

Detta webinar är exklusivt och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer.

 

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverksseminarier/inbjudningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.